Atbalsts Kurzemes NVO 2017

Atbalsts Kurzemes NVO 2017

Latvijas valsts budžeta programmas „NVO fonds” projektsAtbalsts Kurzemes NVO 2017līguma nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/036/05 Projekta mērķis: Sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību, tās koordinēšanu un sadarbību Kurzemē. Projekta uzdevumi:  nostiprināt organizācijas pamatdarbību, reģionālo koordinatoru darbu un celt darbinieku kapacitāti, stiprināt un attīstīt KNVOAC kā NVO eksperta zināšanas un sniedzot NVO eksperta viedokli un atzinumus, t.sk. apzināt un apkopot reģiona NVO…

Read More

Atbalsts Kurzemes NVO 2018

Latvijas valsts budžeta programmas „NVO fonds” projektsAtbalsts Kurzemes NVO 2018līguma nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/053/24 Projekta vispārējais mērķis: veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Kurzemē, t.sk. iedzīvotāju sadarbību un līdzdalību sabiedriskajos procesos, NVO izglītošanu, koordinēšanu, informēšanu. Projekta tiešais mērķis: Stiprināt KNVOAC institucionālo, cilvēkresursu kapacitāti un zināšanas, nodrošinot KNVOAC ilgtermiņa darbību. Projekta mērķa grupa: “Kurzemes NVO atbalsta centrs” darbinieki, valde, biedri, Kurzemes…

Read More

Pilsoniskā sabiedrība Kurzemes reģionā 2019

Latvijas valsts budžeta programmas „NVO fonds” līguma Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/062/05   Projekta vispārējais mērķis: Veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un līdzdalības procesus Kurzemē. Projekta tiešie mērķi: Veicināt finansējuma pieejamību pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām Kurzemes pašvaldībās Paaugstināt Kuldīgas, Talsu un Dundagas pilsoniskās sabiedrības līdzdalību pašvaldību rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos Veicināt Kuldīgas novada iedzīvotāju aktivitāti Eiropas Parlamenta vēlēšanās Paaugstināt…

Read More