Pilsoniskā sabiedrība Kurzemes reģionā 2019

Latvijas valsts budžeta programmas „NVO fonds” līguma Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/062/05

 

Projekta vispārējais mērķis: Veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un līdzdalības procesus Kurzemē.

Projekta tiešie mērķi:

 • Veicināt finansējuma pieejamību pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām Kurzemes pašvaldībās
 • Paaugstināt Kuldīgas, Talsu un Dundagas pilsoniskās sabiedrības līdzdalību pašvaldību rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos
 • Veicināt Kuldīgas novada iedzīvotāju aktivitāti Eiropas Parlamenta vēlēšanās
 • Paaugstināt Kurzemes jauniešos izpratni par demokrātiskas valsts pārvaldi un iedzīvotāju iespējām iesaistīties valsts pārvaldē, kā arī iedvesmot pilsoniskajai aktivitātei
 • Attīstīt Kurzemes NVO līderos to potenciālu pilsoniskās līdzdalības un lēmumu pieņemšanas jomā
 • Uzlabot Kurzemes reģiona NVO savstarpējo sadarbību reģiona un Latvijas līmenī, kā arī sadarbību ar publisko sektoru
 • Uzlabot Kurzemes reģiona NVO kompetences
 • Veicināt sabiedrības uzticēšanos nevalstiskajam sektoram
 • Paaugstināt sabiedrības izpratni par pilsoniskās sabiedrības jēdzienu, līdzdalību un to nepieciešamību demokrātiskas valsts pastāvēšanā un visas sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā

Īstenošanas teritorija: Kurzemes plānošanas reģions (20 pašvaldību teritorijas)

Mērķa grupa: “Kurzemes NVO centrs” valde, biedri, darbinieki, Kurzemes biedrības, nodibinājumi, neformālas iedzīvotāju grupas, aktīvie iedzīvotāji, jaunieši, Kurzemes pašvaldību lēmumu pieņēmēji, Kuldīgas novada iedzīvotāji.

Galvenās aktivitātes un rezultāti:

 • Līdzdalība un interešu pārstāvība
 • Pilsoniskā izglītība „Saproti valsti”
 • Iedzīvotāju aktivizēšana dalībai Eiroparlamenta vēlēšanās „KULDĪGA BALSO”
 • Demokrātijas kafejnīca
 • NVO plenērs
 • Atbalsts Kurzemes NVO
 • Kurzemes NVO centra pamatdarba nodrošinājums

Vairāk informācijas par projektu un tā aktivitātēm var saņemt pie projekta vadītājas:
Inese Siliņa, tel. 29811722, inese @ kurzemesnvo.lv