Archive for janvāris 2018

Kvalitatīvai dzīvei – zināšanas par aktuālo!

2018.gada 15. un 22.februārī Kurzemes NVO atbalsta centrs organizēja apmācību kursu „Youtube un Facebook apguve senioriem”, kurā kopumā piedalījās 24 interesenti vecumā no 58 līdz 77 gadiem.  Apmācību kurss tika organizēts Erasmus+ projekta “Promoting Third Age University” ietvaros ar mērķi pārliecināties, vai projekta sadarbības partnera Slovenian Third Age University  izstrādātā metdoloģija “Konceptuālās pamatnostādnes pedagogiem vecāku pieaugušo izglītībā”…

Read More

Kvalitatīvai dzīvei – zināšanas par aktuālo!

2018.gada 15. un 22.februārī Kurzemes NVO atbalsta centrs organizēja apmācību kursu „Youtube un Facebook apguve senioriem”, kurā kopumā piedalījās 24 interesenti vecumā no 58 līdz 77 gadiem.  Apmācību kurss tika organizēts Erasmus+ projekta “Trešās paaudzes (50+) izglītības veicināšana” ietvaros ar mērķi pārliecināties, vai projekta sadarbības partnera Slovenian Third Age University  izstrādātā metdoloģija “Konceptuālās pamatnostādnes pedagogiem vecāku pieaugušo…

Read More

Kurzemes NVO atbalsta centrs vada jauniešu diskusijas Kuldīgā

17.februārī Kuldīgā notika nu jau otrais Kuldīgas jauniešu forums, kurā šogad vairākas darba grupas vadīja arī „Kurzemes NVO atbalsta centra” pārstāvji. Forums bija kā noslēdzošā aktivitāte janvārī notikušajām diskusijām ar jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem Kuldīgas sešos pagastos – Gudeniekos, Īvandē, Laidos, Padurē, Rendā un Snēpelē. Diskusijas notika pēc kafija ar politiķi metodes un sarunu procesu…

Read More

Aicinām seniorus pieteikties apmācībām par sociālo tīklu lietošanu

Kurzemes NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Kuldīgas novada pieaugušo izglītības centru 15.janvārī organizē vienreizēju apmācību senioriem 2h garumā par facebook un youtube lietošanu. Apmācība tiks organizēta grupas nodarbības veidā 2h stundu garumā, nodrošinot dalībniekiem individuālu atbalstu sociālo tīklu iespēju izmēģināšanai. Interesentiem jābūt pamatiemaņām darbam ar datoru un ir jābūt savam e-pastam, kas ir priekšnosacījums facebook iespēju…

Read More

2017: Tagadne.Pagātne.Nākotne

Saldus novada Ezerē 1929. gadā ir dibināts pirmais Latvijas mazpulks un 1932.gadā iestādīts ābeļdārzs. Mūsdienās ābeļdārzs jau bija gājis bojā, teritorijai aizaugot un esot pilnai ar nokaltušo/nozāģēto ābeļu celmiem. Lai teritorija neaizaugtu un nekļūtu par vienkārši lauksaimniecības zemi, bet paliktu par Latvijas pirmā mazpulka godināšanas vietu, biedrība “Mūsu ligzda” projekta “Tagadne.Pagātne.Nākotne” ietvaros sakārtoja un izveidoja…

Read More