Archive for janvāris 2017

Izsludināts 2017.gada projektu konkurss “Iesaisties Kurzemē!”

Kurzemes NVO atbalsta centrs līdz 02.02.2017. pieņem projektu pieteikumus projektu konkursā “Iesaisties Kurzemē!” 3 atbalstāmajās darbības jomās – “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100”, “Starpkultūru dialogs” un “Mazākumtautību NVO atbalsts”.  Informatīvais seminārs par konkursu notiks 16.01.2017. plkst. 11:45 Kuldīgas Mākslas nama 3.stāvā (1905.gada iela 6, Kuldīgā). Tā laikā tiks sniegta skaidrojošā informācija par konkursu un atbalstāmajām aktivitātēm, varēs uzzināt, kādi projekti…

Read More

Izsludināts 2017.gada projektu konkurss “Iesaisties Kurzemē!”

Kurzemes NVO atbalsta centrs līdz 02.02.2017. pieņem projektu pieteikumus projektu konkursā “Iesaisties Kurzemē!” 3 atbalstāmajās darbības jomās – “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100”, “Starpkultūru dialogs” un “Mazākumtautību NVO atbalsts”.  Informatīvais seminārs par konkursu notiks 16.01.2017. plkst. 11:45 Kuldīgas Mākslas nama 3.stāvā (1905.gada iela 6, Kuldīgā). Tā laikā tiks sniegta skaidrojošā informācija par konkursu un atbalstāmajām aktivitātēm, varēs uzzināt, kādi projekti…

Read More

Biedrība “Mazirbes draugu kopa” īstenojusi bēgļu atbalsta projektu

Biedrība “Mazirbes draugu kopa” īstenoja projektu “Palīdzēsim patvēruma meklētājiem iepazīt mūs, mums – viņus”, kura mērķis bija iepazīt arābu bēgļus, kas mīt Rīgā Muceniekos, tiem organizējot tikšanos ar Kurzemes skolu jauniešiem, ļaut viņiem stāstīt par savu kultūru, iepazīstināt ar mūsu paražām, skaisto Kurzemes dabu, tādējādi iepazīt vienam otru un mazināt baiļu sajūtu no svešā.  

Read More