Biedrība “Mazirbes draugu kopa” īstenojusi bēgļu atbalsta projektu

Mazirbes draugu kopa mazais
Biedrība “Mazirbes draugu kopa” īstenoja projektu “Palīdzēsim patvēruma meklētājiem iepazīt mūs, mums – viņus”, kura mērķis bija iepazīt arābu bēgļus, kas mīt Rīgā Muceniekos, tiem organizējot tikšanos ar Kurzemes skolu jauniešiem, ļaut viņiem stāstīt par savu kultūru, iepazīstināt ar mūsu paražām, skaisto Kurzemes dabu, tādējādi iepazīt vienam otru un mazināt baiļu sajūtu no svešā.
 

MDK - Bēgļi 17.10. Mazirbē DSC00517 800x600

Ar savu projektu biedrība vēlējās Kurzemes jauniešiem un iedzīvotājiem rast iespēju iepazīties ar jaunpienācējiem un veicināt:
Savstarpējas izpratnes veidošanu starp dažādu tautību pārstāvjiem un to kultūru Latvijā;
Stereotipu mazināšanu par dažādu tautību pārstāvjiem un to kultūru Latvijā.

Projekta mērķi tika sasniegti:

 • Iepazinām Mucenieku Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iedzīvotājus.
 • Organizējām bēgļu tikšanos četrās Kurzemes skolās.
 • Klausījāmies sīriešu ģimeņu stāstus par savu zemi, bēgļu gaitām.
 • Iepazinām arābu kultūru, parašas.
 • Skolās bērni dziedāja dziesmas, kopā gāja rotaļās, veidoja kopā latviskās zīmes, piedalījās stundās.
 • Apmeklējām kopā muzejus, lībiešu kolekcijas, senās vēstures liecības.
 • Vērojām kopā Latvijas rudeni un ziemu Kurzemē, apmeklējām Kurzemes jūras krastu, piedzīvojām Kolkā dabas neparasto parādību, kad jūra atkāpās.
 • Cienājām mūsu jaunpienācējus ar savu virtuvi.

Projektā īstenotās aktivitātes:

 • 17. oktobrī notika tikšanās Mazirbes internātpamatskolā, Mazirbes ciema apmeklējums, pastaiga jūrmalā, stāsti par lībiešiem Tautas namā, skolas apmeklējums, pusdienas skolā – iesaistītie 17 patvēruma meklētāji, skolas audzēkņi, skolotāji, ciema iedzīvotāji. Pateicamies par atbalstu skolas direktorei Ilzei Kriķītei, skolotājai Ritai Vanzovičai, skolotājai un lībiešu kolekcijas glabātājai Veronikai Millerei par skaisto stāstu Lībiešu Tautas namā un dāvanām sīriešu bērniem. Sirsnīgs paldies tulkotājai, dzejniecei Margitai Gailītis par  līdzdarbošanos.
 • 21.oktobrī notika tikšanās   Kolkas pamatskolā, skaista uzņemšana skolā, dziesmas, orķestra mūzikas priekšnesumi, kopā bērni veidoja latvju tautas zīme, pusdienas skolā, atvadoties bērni dāvāja ciemiņu bērniem baloniņus, ko katrs rūpīgi autobusā glabāja. Kolkasraga jūras atkāpšanās vienreizējo skatu baudīšana, stāsti par lībiešiem Līvu centrā –  iesaistītie 10 patvēruma meklētāji, viena pavadošā persona, visa Kolkas skolas saime, ciema iedzīvotāji. Pateicamies skolas direktorei Antrai Laukšteine un visam skolas personālam, orķestra dalībniekiem, lībiešu centra zinošai un atraktīvai gidei, bijušajai skolotājai Mārītei Zandbergai par skaisto stāstījumu Līvu centrā. Pasākumu apmeklēja laikraksta Talsu Vēstis žurnāliste un fotogrāfs, tika veidota reportāža, kas publicēta. Pateicamies par publikāciju. Atceļā iegriezāmies Talsos, bija neliela ekskursija.
 • 28.novembrī notika tikšanās Rojas vidusskolā, pilsētas apmeklējums,  skolas apmeklējums, pusdienas skolā – iesaistītie 12 patvēruma meklētāji, pirmskolnieki, vidusskolēni. Pateicamies skolas direktorei Gundegai Polei par atbalstu, stāstījumu par skolu un dāvaniņām sīriešu bērniem, skolotajām par nodarbībām ar bērniem, mazajiem pirmskolniekiem par jaukajām dziesmām, jauniešiem – par ieinteresētību un jautājumiem sīriešu bēgļiem. Pasākumā piedalījās laikraksta Banga redaktore, sagatavoja rakstu, kas tika publicēts. Pateicamies par publikāciju.
 • 12.decembrī notika tikšanās Dundagas vidusskolā, pilsētas apmeklējums, ekskursija Dundagas pilī, skolas apmeklējums, kopēja stunda ar 2. klasi, nodarbība, kuru atraktīvi vadīja skolotāja Ilva Zēberga. Liels paldies skolotājai. Pēc jautri pavadītas stundas visi devāmies skolas zālē, kur gājām rotaļās un klausījāmies skolēnu kora dziesmas. Visi kopā iejutāmies svētku noskaņās klausoties Klusa nakts, svēta nakts. Tālāk pusdienas skolā un tad Dundagas pils apmeklējums, kas izvērtās par lielu piedzīvojumu atraktīvās un mūžīgi jaunās Ainas Pūliņas vadībā. Mūsu viesi bija pateicīgi un priecīgi par gides vācu valodas stāstījumu. Noslēgumā foto kopā ar Dundagas krokodilu – iesaistītie 11 patvēruma meklētāji, visa sākumskola, skolotāji, Pils tūrisma centra vadītāja un gide. Pateicamies skolas direktorei Aigai Štrausai un direktores vietniekam Dināram Neifeldam par atsaucību un ļoti sirsnīgā pasākuma organizēšanu un līdzdarbošanos.
 • 21.decembrī notika Preses konference Rīgas Lutera draudzes namā, kur informējām par projekta gaitu, rezultātiem, mūsu atziņām darbam ar bēgļiem. Pasākumā piedalījās projekta dalībnieki. Par pieredzēto Mazirbē ar sīriešiem stāstīja Margita Gailītis un dalījās atmiņās par savām bēgļu gaitām bērnībā pēc kara. Ance Gobiņa, kas aktīvi darbojas grupā „Gribu palīdzēt bēgļiem” un draudzē, stāstīja par savu pieredzi un kopā spriedām par nākotnes darbu bēgļu labā. Pasākumā piedalījās žurnāla „Svētdienas Rīts” redaktore Inga Reča un tvnet.lv žurnāliste Tatjana Odiņa, kura sagatavoja un publicēja rakstu portālā tvnet.ru. Paldies par ļoti labi sagatavoto rakstu par mūsu projektu.

MDK - Bēgļi Kolkā foto 21.10.DSC00523 800x600

MDK - Bēgļi Mazirbē foto 17.10.DSC00519 800x600

MDK - Bēgļi Mazirbē foto 17.10.DSC00514 800x600

MDK - Dundagas foto Pilī bēgļi DSC00620 800x600

MDK - Dundagas skolas foto bēgļi DSC00612 800x600

MDK - Dundagas skola foto bēgļi DSC00616 800x600

MDK - Dundagas skola foto bēgļiDSC00610 800x600

MDK - Dundaga foto bēgļi DSC00627 800x600

MDK - Roja foto bēgļi DSC00582 800x600

MDK - Roja foto bēgļi DSC00583 800x600

Pateicamies mūsu sadarbības partneriem un atbalstītājiem

 • IK “Auto un būve” , īpašniekam Ivaram Petrovicam un autovadītājam Egilam Mauriņam
 • SIA “ Latvijas datoru centrs”, nodaļas vadītājam Oskaram Zalcmanim
 • Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze, draudzes priekšniekam Viesturam Kuļikovskim
 • Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskā draudzes mācītājam Linardam Rozentālam
 • Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskā draudzes Diakonijas vadītājai Ievai Ansonei
 • Mucenieku PMIC darbiniecei Annai Auderei
 • IM PMLP sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Santai Jonātei
 • Laikraksts „Talsu Vēstis”, žurnālistei Elīnai Lācei un fotogrāfam Dainim Kārkluvalkam
 • Laikraksts „Banga”, redaktorei Dacei Kleberei

Projekta ilgtermiņa ieguvumi:

 • Sabiedrība, kas izprot viens otru, pazīst dažādu tautu kultūru.
 • Sabiedrība kļūst līdzcietīgāka.
 • Veidojas dialogs starp dažādu tautību, kultūru un ticību pārstāvjiem.
 • Kurzemes iedzīvotāji, it sevišķi jaunieši, iepazina savus vienaudžus un nākotnē nepaļausies dažādiem stereotipiem par svešajiem.
Informācijau sagatavoja:
Lilita Kalnāja , projekta vadītāja
Mob.tel. 29237185

Projekts „Palīdzēsim patvēruma meklētājiem iepazīt mūs, mums – viņus!” īstenots Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansētā projektu konkursa Kurzemes pilsoniskās sabiedrības attīstībai un starpkultūru dialogam „Iesaisties Kurzemē!” ietvaros.

Mazirbes draugu kopa