Archive for jūlijs 2016

Arī Saldus un Brocēnu novados būs pieejams NVO konsultants-koordinators!

20.jūlijā Kurzemes NVO atbalsta centra vadītāja Inese Siliņa aicināja uz tikšanos Saldus un Brocēnu novadu NVO pārstāvjus, lai iepazīstinātu ar ideju un esošajām iestrādnēm veidot Saldus un Brocēnu teritorijās esošajiem iedzīvotājiem NVO atbalsta punktu un nodrošināt NVO konsultanta-koordinatora pieejamību.  Saldus un Brocēnu NVO konsultante – koordinatore būs ilggadēja NVO darbības pārzinātāja, vietējo iniciatīvu veicinātāja Ilze…

Read More

Kurzemes NVO atbalsta centrs Talsos un Kuldīgā uzņems viesos Latvijas Kopienu iniciatīvu centra pārstāvjus

Latvijas Kopienu iniciatīvas fonds (LKIF)  jūnijā ir sācis īstenot NVO darbības stiprināšanas projektu, kas orientēts uz vietējo kopienu dzīves kvalitātes uzlabošanu.  Tā ietvaros paredzētas dažādas aktivitātes, to vidū LKIF pārstāvju vizītes pie Latvijas reģionu NVO, lai profesionāli pilnveidotos un savstarpēji apgūtu labo praksi vietējo iedzīvotāju vajadzību izpētē un formulēšanā, risinājumu izstrādē, kā arī tehniskos jautājumos: piešķīrumu…

Read More

Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu

Kurzemes NVO atbalsta centrs kā Kurzemes reģionālais partneris sadarbībā ar nodibinājumu “FONDS SABIEDRĪBAI” no 01.09.2014. – 30.04.2016. īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma” projektu  Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu.  Par projektu LV              About project ENG 

Read More

Talsu novads: “iNSUS”

Darbības vieta: KurzemeDibināta: 2014.gadā Reģistrācijas nr: 40008227594Adrese: Ezera iela 37, Talsi, LV-3201Vadītājs: Anete Ankmane tel. 29252737 e-pasts anete.ankmane@gmail.comCiti kontakti: Rūta Akmeņkalēja tel.28729458 epasts ruta.akmenkaleja@gmail.com Elīna Kleinhofa – Prūse tel.27878720 e-pasts kleinhofa.elina@gmail.comSabīne Kleinhofa – Prūse tel.20081510 e-pasts sabine.pruse@gmail.comFacebook: https://www.facebook.com/nosirdsuzsirdi/?fref=ts “No sirds uz sirdi” Biedrības “iNSUS” valdē darbojas 5 cilvēki, taču dažādās aktivitātēs tiek iesaistīti ap 30 brīvprātīgo jauniešu. Biedrības mērķis ir: morāla un materiāla atbalsta sniegšana sociālā riska grupām un maznodrošinātām personām. labdarības un labklājības veicināšana. līdzdarbošanās un piedalīšanās sociālos un kultūras pasākumos, kas vērsti uz sabiedrības attīstību un labklājību. Biedrība, rīkojot labdarības pasākumus un citas aktivitātes, palīdz, iepriecina un ar dažādām veltēm apdāvina pensionārus, trūcīgas, maznodrošinātas un daudzbērnu ģimenes,…

Read More

Kuldīgas novada NVO piedalās pilsētas svētku gājienā

Aizvadītajā Kuldīgas pilsētas festivāla “Dzīres Kuldīgā 2016” gājienā sevi parādīt devās arī 18 Kuldīgas biedrības un nodibinājumi – paldies visiem, kas nenobijās un atbalstīja šo ideju ar savu klātbūtni! Sākums vienmēr ir uzdrīkstēšanās pilns – jūs esat celmlauži un uz tikšanos nākamgad vēl lielākā, jautrākā un atraktīvākā pulkā! Gājienā sevi parādīja: Biedrība “Čaupes”, biedrība “Dabas spēka…

Read More

Meklējam palīgu – datorcilvēku!

Meklējam palīgu, kurš saprot, ko var izdarīt ar datu bāzēm, MySql un php!Par nelielu, bet taisnīgu atlīdzību nepieciešams uzkodēt dažus skriptus, lai mums ir ērti papildināt Kurzemes nevalstisko organizāciju datu bāzi, labot ierakstus un eksportēt tos uz excel!Esošā datu bāze: https://kurzemesnvo.lv/index.php/kurzemes-nvo-kontakti-apraksti/kurzemes-nvo-datubaze

Read More

Kurzemes NVO atbalsta centrs aicina uz tikšanos Saldus un Brocēnu NVO

Kurzemes NVO atbalsta centrs 20. jūlijā plkst.13:00 Kapelleru namā aicina uz tikšanos Saldus un Brocēnu novadu nevalstiskās organizācijas,lai pārrunātu Kurzemes NVO atbalsta centra vēlmi atjaunot Saldus NVO koordinēšanas punktu, tuvākās plānotās aktivitātes, uzklausītu klātesošo vēlmes un priekšlikumus, kā arī pastāstītu par šobrīd esošajiem un vēl plānotajiem NVO finansu avotiem! Vēlams iepriekš pieteiktieshttp://ej.uz/SaldusNVO  vai sazinoties ar…

Read More

Talsu novada NVO piedalās Talsu pilsētas svētku gājienā!

Turpinot aizsākto tradīciju Kurzemes NVO atbalsta centrs kopā ar vēl 14 nevalstiskajām organizācijām 2016.gada 2.jūlijā piedalījās Talsu pilsētas svētku gājienā. Šoreiz ar mums- Kurzemes NVO atbalsta centru kopā bija Talsu pensionāru biedrība, biedrības “Talsu rajona partnerība”, “Talsu pauguraines dabas parka atbalsts”. “Palīdzi otram”, “Jaunatne ar misiju”, “Talsu pamatskolas biedrība Gaismas PŪCE”, “Dzīvnieku otrā iespēja”, “Salt…

Read More