Archive for jūnijs 2016

Pilsoniskā sabiedrība Kurzemes reģionā 2019

Latvijas valsts budžeta programmas „NVO fonds” līguma Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/062/05   Projekta vispārējais mērķis: Veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un līdzdalības procesus Kurzemē. Projekta tiešie mērķi: Veicināt finansējuma pieejamību pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām Kurzemes pašvaldībās Paaugstināt Kuldīgas, Talsu un Dundagas pilsoniskās sabiedrības līdzdalību pašvaldību rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos Veicināt Kuldīgas novada iedzīvotāju aktivitāti Eiropas Parlamenta vēlēšanās Paaugstināt…

Read More

Atbalsts Kurzemes NVO 2018

Latvijas valsts budžeta programmas „NVO fonds” projektsAtbalsts Kurzemes NVO 2018līguma nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/053/24 Projekta vispārējais mērķis: veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Kurzemē, t.sk. iedzīvotāju sadarbību un līdzdalību sabiedriskajos procesos, NVO izglītošanu, koordinēšanu, informēšanu. Projekta tiešais mērķis: Stiprināt KNVOAC institucionālo, cilvēkresursu kapacitāti un zināšanas, nodrošinot KNVOAC ilgtermiņa darbību. Projekta mērķa grupa: “Kurzemes NVO atbalsta centrs” darbinieki, valde, biedri, Kurzemes…

Read More

Atbalsts Kurzemes NVO 2017

Latvijas valsts budžeta programmas „NVO fonds” projektsAtbalsts Kurzemes NVO 2017līguma nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/036/05 Projekta mērķis: Sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību, tās koordinēšanu un sadarbību Kurzemē. Projekta uzdevumi:  nostiprināt organizācijas pamatdarbību, reģionālo koordinatoru darbu un celt darbinieku kapacitāti, stiprināt un attīstīt KNVOAC kā NVO eksperta zināšanas un sniedzot NVO eksperta viedokli un atzinumus, t.sk. apzināt un apkopot reģiona NVO…

Read More

Atbalsts Kurzemes NVO 2016

Latvijas valsts budžeta programmas „NVO fonds” projektsAtbalsts Kurzemes NVO 2016līguma nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MAC/083/31 Projekta mērķis: Sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību un sadarbību Kurzemē, nostiprinot organizācijas pamatdarbību un reģionālos atbalsta punktus, attīstot Kurzemes NVO sadarbības, informācijas un kontaktu tīklu. projekta mērķa grupa: Kurzemes biedrības un nodibinājumi:  ~300 organizācijas Kurzemes pašvaldību pārstāvji, kuru darba pienākumi saistīti ar savas pašvaldības teritorijā…

Read More

Saproti valsti

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma” projekts (līguma nr. 2014.EEZ/PP/2/MIC/027)             Saproti valsti                 Understand the country  Par projektu                        About project

Read More

Projekts ir noslēdzies!

Ar noslēguma semināru – tikšanos ar jauniešiem Ventspils jauniešu mājā, 28.aprīlī (2016) ir noslēdzies projekts “Saproti Valsti!” Projekta īstenošanas laikā dažādās aktivitātēs kopumā iesaistītas 259 personas, no kurām 173 ir bijuši mazākumtautību pārstāvji, pārstāvot 12 dažādu tautību iedzīvotājus Kurzemē! Projekta aktivitātes īstenotas 6 Kurzemes pilsētās: Kandavā, Kuldīgā, Liepājā, Sabilē, Saldū un Ventspilī.

Read More

Pārbaudi sevi – vai Tu zini latviešu valodu?

Esam izveidojuši latviešu valodas pārbaudes testu par faktiem, kas Tev vēl nav zināmi un ar iespēju pārbaudīt savas valodas un rakstu lietojuma prasmes! Pārbaudi sevi! Loading Valodas lietojums Testu ir sagatavojis Kurzemes NVO atbalsta centrs projekta „Saproti Valsti” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org

Read More

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Rīgu

Pēdējā brīža piedāvājums Saldus un Brocēnu novada biedrību pārstāvjiem – iespēja piedalīties biedrības “Mantinieki” organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Rīgu jau parīt – 29.JŪNIJĀ!

Read More

Aicina pieteikties NVO kopīgai dalībai pilsētas svētku gājienam!

Kurzemes NVO atbalsta centrs aicina līdz 6. jūlijam Kuldīgas novada nevalstiskās organizācijas pieteikties kopīgai dalībai Kuldīgas Dzīru gājienam 16. jūlijā! Gājienā dosimies kopīgā pulkā, tādējādi arī dalībnieku ziņā mazskaitliskās organizācijas nepazudīs un varēs tikt ievērotas!  Lai piedalītos vajadzīga tikai vēlme un vismaz viens organizācijas pārstāvis – par kopīgo noformējumu un organizācijas pašreklāmu vienosimies visi kopā…

Read More