Archive for jūlijs 2013

Jaunais NVO televīzijas raidījums!

Kopš šī gada februāra, reizi mēnesī interneta vietnē www.nvotv.lv tiek pārraidītas tiešsaistes diskusijas par NVO aktuālām tēmām. Informējam, ka 2.augustā plkst. 12.00 notiks kārtējā tiešsaistes diskusija par atklātajiem projektu iesniegumu konkursiem Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda aktivitātēs. Diskusijā piedalīsies Kultūras pārstāvis un par programmu atbildīgais Ilgmārs Lejnieks. Projekta organizatori aicina visas ieinteresētās nevalstiskās organizācijas…

Read More

Aicina pieteikties uz semināru jauniešu projektu īstenotājus!

Vēlies īstenot jauniešu apmaiņas un/vai jauniešu iniciatīvas projektu?Tev ir vēlme izprast, kā pareizāk aizpildīt ES programmas “Jaunatne darbībā” projekta iesnieguma e-formu?Gatavojies izstrādāt un iesniegt  programmas “Jaunatne darbībā” projektu uz 1. oktobra termiņu? Ja atbilde ir “jā”, aicinām tieši Tevi uz informatīvu semināru par jauniešu apmaiņas un iniciatīvas projektu e-formu aizpildīšanu programmā „Jaunatne darbībā”! Seminārs paredzēts…

Read More

NVO var iegūt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi

Latvijas Pilsoniskā alianse atgādina, ka biedrības un nodibinājumi ir atbrīvotas no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par tām piederošajām ēkām un inženierbūvēm, ja to pieprasījums atbilst MK noteikumiem Nr.285 „Noteikumi par kritērijiem, pēc kuriem biedrībām un nodibinājumiem piederošās ēkas un būves netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli”. Lai saņemtu šo atvieglojumu, organizācijai iesniedz vēstule konkrētā pašvaldībā…

Read More

Projektu konkurss Latvijas – Lietuvas programmas ietvaros

Ir izsludināts 5. Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektu konkurss. Programmas teritorija Latvijā ir – Kurzeme, Zemgale, Latgale, savukārt Lietuvā – Klaipēda, Telši, Šauļi, Paņeveža, Utena un Kauņa (kā blakus esošais reģions). Projektu iesniedzēji var būt pašvaldības, valsts pārvaldes institūcijas un to pārraudzībā esošas iestādes, plānošanas reģioni, NVO, augstskolas u.c. Projektu ietvaros tiks…

Read More

Ko tu zini par finanšu instrumentiem?

eLPA aicina: Aicinām Tevi piedalīties aptaujā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas finanšu instrumentu. Aptaujas mērķis ir noskaidrot nevalstisko organizāciju pārstāvju informētības līmeni par biedrībām un nodibinājumiem pieejamo finansējumu programmas „NVO fonds” ietvaros. Programmas „NVO fonds” finansējums šajā periodā (2009. – 2014. gads) Latvijai ir par ~30% jeb 51,27 milj. LVL vairāk nekā…

Read More

Projektu konkurss literātu organizācijām!

Kultūras ministrija (KM) izsludinājusi projektu konkursu „Literāro radošo meistardarbnīcu, semināru, konsultāciju un citu pasākumu programmas nodrošināšana literārā radošā potenciāla attīstīšanai un pilnveidei”. Iesniegšanas termiņš: 26.augusts. Konkursa mērķis ir atbalstīt nevalstisko organizāciju īstenotu daudzveidīgu pasākumu un aktivitāšu programmu Latvijas literāro talantu attīstīšanai un pilnveidei, veicinot Latvijas oriģinālliteratūras izcilību, daudzveidību un latviešu valodas kvalitāti, kā arī konkurētspēju…

Read More

Plāno samazināt “papīra kalnus” ES projektos

Pieaugot projektu iesniedzēju skaitam un kvalitatīvi sagatavotajiem projektiem, ir priekšlikums turpmāk ES finansētos projektos vērtēt 2 kārtās  – pirmajā kārtā organizācijas iesniegtu projekta idejas īsu izklāstu, bez detalizētiem aprēķiniem, pamatojumiem un pavaddokumentiem. Otrajā kārtā, kurā jāiesniedz pilnie projektu pieteikumi, tiktu aicināti tikai tie iesniedzēji, kuru projektu idejas atzītas par attiecīgā konkursa nosacījumiem atbilstošām un konkurētspējīgām.

Read More

Iveta Kažoka no Providus par Līdzdalību (2)

“Manuprāt daudzas lietas Latvijas pārvaldē un politikā būtu notikušas savādāk, ja vien pārvaldes darbinieki, arī pats augstākais līmenis, zinātu, kurā brīdī pajautāt cilvēkiem, kas varētu būt zinoši par attiecīgo jautājumu, zinātu, kā šos cilvēkus sasniegt un to darītu lēmumu tapšanas stadijā.” Stāsta PROVIDUS pētniece Iveta Kažoka. Informācija no providus.lv {youtube}w983oQKzj-U{/youtube} {youtube}fSPRc4p5io0{/youtube}

Read More

Iveta Kažoka no Providus par Līdzdalību

“Manuprāt daudzas lietas Latvijas pārvaldē un politikā būtu notikušas savādāk, ja vien pārvaldes darbinieki, arī pats augstākais līmenis, zinātu, kurā brīdī pajautāt cilvēkiem, kas varētu būt zinoši par attiecīgo jautājumu, zinātu, kā šos cilvēkus sasniegt un to darītu lēmumu tapšanas stadijā.” Stāsta PROVIDUS pētniece Iveta Kažoka. Informācija no providus.lv {youtube}w983oQKzj-U{/youtube} {youtube}fSPRc4p5io0{/youtube}

Read More

Kurzemes NVO atbalsta centrs saņēmis finansējumu savas darbības nodrošināšanai

Ar prieku ziņojam, ka esam to laimīgo 75 organizāciju vidū, kuras saņēmušas apstiprinājumu par atbalstu programmas „NVO fonds” ietvaros savas darbības nodrošināšanai līdz 2015.gada beigām! Kopumā šim atbalstam bija pieteikušās 206 organizācijas. Un 16. jūlijā Rīgā bijām to 5 organizāciju vidū, kuras parakstīja pirmos līgumus ar Sabiedrības integrācijas fondu, klātesot arī Norvēģijas vēstniekam Latvijā Jan…

Read More