Sabiedriskais fonds “Vīnoga”

Darbības teritorija: Sabile, Talsu novads
Dibināšanas gads:
1997
Reģistrācijas nr: 40008032220
Adrese: Ventspils iela 14, Sabile, Talsu nov., LV-3294
Vadītāja: Ziedīte Začeste, grape3@inbox.lv, m.t. 29168161

 

Organizācijas darbības apraksts:

Lai veicinātu savas pilsētas attīstību un dzīvē ieviestu sadarbību ar pašvaldības sadraudzības pilsētu Nīderlandē, aktīvākie iedzīvotāji 1997. gadā uzņēmās Sabiles pilsētas un Nīderlandes pilsētas Heino sadarbības koordinēšanu, dibinot  biedrību “Vīnoga”. Biedrības nosaukums izvēlēts par godu Sabiles simbolam – vīnogai.

Kopš tā laika “Vīnoga” ir koordinējusi ne tikai starptautisko sadarbību, tai skaitā dažādu humāno sūtījumu pieņemšanu un sadali Sabiles novadā, bet īsteno arī dažādas sociāla rakstura atbalsta aktivitātes un labdarības projektus, iesaistoties pilsētas kultūras dzīvē.


Dalība Sabiles vīna kalna sakopšanas talkā

Pateicoties biedrības aktivitātēm, 2011. gadā tika parakstīts četrpusējais līgums starp Talsu novada pašvaldību, Nīderlandes Rāltes pašvaldību, biedrību “Vīnoga” un fondu “Heino-Sabile”, lai arī turpmāk īstenotu dzīvē Nīderlandes un Sabiles sadarbības idejas.

Četrpusējā līguma parakstīšanā. No kreisās “Vīnoga” vadītāja Ziedīte Začeste, no labās Talsu novada priekšsēdētājs Miervaldis Krotovs

 

Darbības mērķi pēc statūtiem:

  • Veicināt Sabiles novada iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedrības procesos, attīstot sadarbību ar citām biedrībām novadā, rajonā, valstī un ārzemes, apmainoties darba pieredzē un ieviešot progresīvās darba metodes savā darbībā.
  • Radīt iespējas iedzīvotāju interešu grupu savstarpējām kontaktam, aicinot piedalīties biedrības pasākumos, ceļot iedzīvotāju pašapziņu un pašpalīdzības spējas aktīva, veselīga dzīvesveida uzturēšanai.

 

 

Informācija sagatavota un ievietota: