Aprūpes un attīstības biedrība “Vīgrieze”


Darbības teritorija:
Pastendes, Ģibuļu pagasts Talsu novadā
Dibināšanas gads:
2001/2005
Reģistrācijas nr: 40008057671
Adrese: Skolas iela 1A, Pastende, Talsu nov., LV-3251
Vadītāja: Lolita Pļaviņa, m.t. 22328884

Organizācijas darbības apraksts:

“Vīgrieze” sākotnēji dibināta kā fonds, kurš vēlāk pārreģistrēts par biedrību. Savas darbības pirmsākumos “Vīgrieze” sadarbībā ar karalienes Juliānas fondu un pagasta padomi atjaunoja ēku, izveidojot pagastā  atvērto dienas centru.

Arī vēlāk, piesaistot finansējumu, biedrība turpina rūpēties par dienas centra attīstību – par piesaistītajiem līdzekļiem tas tiek gan remontēts, gan labiekārtots, gan arī tajā ierīkots fizisko aktivitāšu centrs.

Biedrība iesaistās arī nodarbinātības valsts aģentūras programmās. To ietvaros 2011.g. biedrība nodarbinājusi 2 brīvprātīgos jauniešus – projekta asistentu darbā ar jauniešiem un dienas centra dežurantu.

Kopumā visas savas aktivitātes “Vīgrieze” ir centusies iervert šajos uzdevumos:

  • Veicināt demokrātiskas, izglītotas pagasta sabiedrības attīstību.
  • Veicināt iecietību starp dažādām sabiedrības grupām un indivīdiem.
  • Atbalstīt pensionārus, invalīdus un viņu ģimenes.
  • Attīstīt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem, valsts un pašvaldību institūcijām Latvijā.
  • Attīstīt pārrobežu sadarbību

 

Darbības mērķi pēc statūtiem:

  • Sekmēt pagasta attīstību, veicināt iecietību starp dažādām sabiedrības grupām un indivīdiem, atbalstīt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem, valsts un pašvaldību institūcijām Latvijā un attīstīt pārrobežu sadarbību.

 

Informācija sagatavota un ievietota: