Vēl Latvijā nebijis pakalpojums: E-punkts!

e-punktsIzglītības Iniciatīvu centrs piedāvā vēl Latvijā nebijušu pakalpojumu E-punktu – vietni, kurā vienuviet atrodama informācija, kas ir svarīga bērnu ar speciālām vajadzībām vecākiem, pedagogiem un speciālistiem, kas strādā ar šiem bērniem. 
E-punkts pieejams ŠEIT

E-puntā pieejama informācija par atbalstu, par speciālistiem un organizācijām šajā jomā, kā arī svarīgiem dokumentiem.

E-punktā apkopota informācija par atbalstu, ko bērns ar speciālām vajadzībām un viņa ģimene var saņemt izglītībā, sociālajā jomā, par speciālistiem un NVO, kas sniedz pakalpojumus bērniem ar speciālām vajadzībām Latvijas lielajās pilsētās (izņemot Rīgu) un projekta īstenošanas pašvaldībās, par normatīvajiem dokumentiem, kas regulē bērnu ar speciālām vajadzībām tiesības, kā arī valsts sniegto atbalstu

Ja Jums ir zināma informācija, kas būtu noderīga arī citiem e-punkta apmeklētājiem, lai ar to dalītos sūti informāciju uz e-pastu: kristine@iic.lv vai zvanot Izglītības Iniciatīvu Centra projektu vadītājai Kristīnei Liepiņai pa tālruni: 65235635.

E-informācijas punkts ir izstrādāts projekta „Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām” ietvaros.. Projektu finansiāli atbalsta: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija Projektu līdzfinansē: Cēsu novada pašvaldība, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Jūrmalas  pilsētas pašvaldība un Preiļu novada pašvaldība.

logo IIC projekts