Izglītojies veiksmīgai līdzdalībai un sociālajam dialogam!Projekta “Mēs Kurzemei” ietvaros aicinam Kurzemes NVO līderus pieteikties bezmaksas 10 nodarbību mācību programmai! Mācību mērķis ir stiprināt NVO cilvēkresursus, uzlabot to līderprasmes un veicināt spēju līdzdarboties un attīstīt sociālo dialogu Kurzemē.


Mācības notiks bez maksas Talsos vienu reizi nedēļā. Pirmā nodarbība 27. aprīlī. Katra no nodarbībām paredzēta atsevišķu NVO līderu īpašību un zināšanu izkopšanai, izmantojot gan teoriju, gan praktiskus treniņus, sākot no psiholoģisko īpašību attīstīšanas, prezentācijas prasmju izkopšanas un mediju treniņa, turpinot ar NVO vadības juridisko un praktisko zināšanu nostiprināšanu un beidzot ar praktisku treniņu pašvaldības darba iepazīšanā un valdības apmeklējumā (skat. mācību programmu).  Mācību programmas lektori ir savas nozares eksperti un praktiķi ar spēcīgu akadēmisko izglītību un pieredzi savā darbības jomā.

 

Lai pieteiktos mācībām, līdz 16. aprīlim jāaizpilda elektroniska pieteikuma anketa. Jautājumu gadījumā sazināties ar projekta vadītāju Inesi Siliņu pa e-pastu inese.silina@zkcentrs.lv vai mob. 29811722.

 

Dalībniekiem jābūt gataviem ierasties uz visām 10 nodarbībām. Pieteikties aicinātas arī personas, kas šobrīd nav NVO līderi, bet vēlas iesaistīties savas dzīves vides uzlabošanā, iesaistoties esošās vai radot jaunas NVO.

 

Maksimālais mācību dalībnieku skaits ir 20 personas, no kurām 10 vietas ir rezervētas ZKNVOAC biedrorganizācijām. Ja kopējais kandidātu skaits pārsniegs 20 personas, dalībnieku atlase notiks balstoties uz pieteikuma anketā norādīto informāciju – motivāciju un iespējami lielāko ieguvumu gan konkrētajai personai, gan arī tās pārstāvētajai/ām NVO. Visiem kandidātiem tiks personīgi atbildēts līdz 20. aprīlim par apstiprinājumu vai noraidījumu mācībās.

 

Mācību rezultātā dalībnieki tiks lūgti sniegt arī savu viedokli par mācību programmu, lai ZKNVOAC to varētu izstrādāt kā neformālās izglītības programmu, kuru savā darbā turpmāk varēs izmantot arī citas organizācijas.  Ja pieprasījums pēc mācībām būs ļoti liels, ZKNVOAC meklēs iespējas organizēt papildu grupas, taču apsolīt nevaram.

 

Šīs mācības Ziemeļkurzemes NVO atblasta centrs organizē projekta „Mēs Kurzemei” ietvaros, kuru ar 97,02% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 7,93% Talsu novada dome. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

Inese Siliņa

„Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs”

Projekta „Mēs Kurzemei” vadītāja, publicitātes un informācijas aprites eksperte

mob. 29811722, e-pasts: inese.silina@zkcentrs.lv, www.zkcentrs.lv