Uzsākam aktīvu Sadarbību NVO interešu aizstāvībā!

Kurzemes NVO atbalsta centrs šī gada 16. jūlijā uzsāka sadarbību ar Latvijas Pilsonisko aliansi projekta NVO interešu aizstāvības nodrošināšana nacionālā līmenī aktivitāšu īstenošanā. Informējam, ka projekta ietvaros no šī gada 16. jūlija līdz š.g. 31. decembrim eLPA veiks šādas aktivitātes:

 1. šī gada septembrī kopā ar saviem sadarbības partneriem – Zemgales NVO centru un Kurzemes NVO atbalsta centru – rīkos apaļā galda diskusijas Jelgavā un Talsos;
 2. veidos iknedēļas ziņu lapu „Nesēdi tumsā!”, pilnveidojot tās saturu, liekot uzsvaru uz aktivitātēm NVO un ievietojot aktuālās ziņas eLPA sociālo tīklu www.facebook.com un www.draugiem.lv kontos;
 3. sniegs bezmaksas konsultācijas (telefoniski, pa e-pastu un klātienē) par biedrību, nodibinājumu dibināšanu; finansējuma piesaisti; līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos; organizācijas attīstības plāna izstrādi; NVO un publiskās pārvaldes sadarbības piemēriem un veidiem, kā arī lietvedības kārtošanu biedrībās un nodibinājumos;
 4. sniegs atzinumus par normatīvajiem aktiem, kas ietekmē Latvijas NVO dibināšanu un darbību, jo īpaši par:
 • likumdošanas aktu projektiem un attīstības dokumentu projektiem, kuru īstenošana ietekmē NVO darbību un attīstību Latvijā;
 • struktūrfondu piešķiršanu un apsaimniekošanu (veicinot administratīvo šķēršļu novēršanu projektu īstenošanā dažādās jomās);
 • valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu NVO sektoram;
 • sabiedrības līdzdalības veicināšanu lēmumu pieņemšanas procesā Latvijā;
 • sadarbības stiprināšanu starp NVO sektoru un publisko sektoru.
 1. piedalīsies formālās un neformālās sanāksmēs par iepriekš minēto tematiku.

Tavas organizācijas iesaiste eLPA aktivitātēs:

 1. ja vēlies, lai Tavu ziņu ievietojam eLPA ziņu lapā, sūti e-pastu uz alianse@nvo.lv;
 2. ja Tev vajag konsultāciju, zvani uz tel. 67846464 vai raksti e-pastu:
 • eLPA direktorei Rasmai Pīpiķei uz rasma@nvo.lv (par finansējuma piesaisti;  organizācijas attīstības plāna izstrādi; NVO un publiskās pārvaldes sadarbības piemēriem un veidiem);
 • eLPA politikas koordinatorei Intai Šimanskai uz inta@nvo.lv (biedrību, nodibinājumu dibināšanu un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos);
 • eLPA projektu asistentei Anitai Īvānei uz alianse@nvo.lv (organizāciju lietvedības kārtošana un vešana);
 1. ja Tavai organizācijas ir grūtības, ko rada normatīvie akti, informē par to eLPA un izskatīsim iespēju risināt jautājumu nacionālā līmenī.

Projekta mērķis ir nodrošināt eLPA darbību NVO interešu aizstāvības veikšanā nacionālā līmenī Latvijā. Mērķis definēts saskaņā ar iepriekš noteikto darbības programmas mērķi: nodrošināt nepārtrauktu eLPA darbību NVO interešu aizstāvībā nacionālā līmenī Latvijā, panākot uzlabojumus sabiedrības līdzdalības sistēmā Latvijā.

 

Projekta tiešā mērķa grupa ir vairāk kā 500 Latvijas biedrības un nodibinājumi.

Projekta īstenošanas vieta ir Rīga, Latvija.

Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums 2013. gada darba plāna izpildei ir 7,590, 29 LVL, bet programmas līdzfinansējums kopumā ir 37,951, 43 LVL.

Projekta pieteikums ir guvis atbalstu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma ietvaros”.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.