Tukku Magi pagalma izdaiļošanas talka “Kopā radi, vari, dari!”

Tukuma Līderu akadēmijas dalībnieces jau sāk gatavoties Tukku Magi pagalma, sakopšanas un izdaiļošanas pasākumam, kas būs ne tikai gatavošanās pavasara un vasaras darbīgajai sezonai, bet arī tukumnieču kopīgi realizētā inciatīva. 

Līderu akadēmijas laikā dalībnieču uzdevums bija, plānot kopīgas noslēguma iniciatīvas realizāciju. Tādejādi ir tapusi ideja par Līderu akadēmijas noslēguma pasākumu Kopā radi, vari, dari!“.

Pasākums notiks: 11.05.2024. no plkst. 9.00 līdz 14.00

Vieta: Tukku Magi pagalms, Pasta iela 26, Tukums

Šī būs ne tikai talka, kurā notiks pagalma sakopšana un izdaiļošana, gatavojoties pavasara un vasaras darbīgajai sezonai, bet iespēja būt kopā, veidot jaunas sadarbības idejas, klausīties muzikālu priekšnesumu un baudīt kopīgu cienastu.

 

Plānotā programma

9.00    Tukku Magi pagalma uzpošana un izdaiļošana

11.00   “Jūrmalas mopēdistu biedrības” ierašanās

13.00   Koncerts un kopīga maltīte

14.30   Pasākuma noslēgums

 

Pasākuma īstenošanu atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Informāciju sagatavoja Tukuma Līderu akadēmijas koordinatore Judīte Dobele