Tikšanās “Izglītības jomā pieejamās iespējas NVO darbības attīstībai”

Šķetinām mītus – vai tiešām izglītības jomā pieejamās iespējas (tai skaitā dalība projektos, to īstenošana) attiecas tikai uz tām organizācijām, kas strādā izglītības iestādēs? Nē! Bet, ko īsti nozīmē NVO iesaistīšanās izglītības jomā Latvijā un kādas iespējas tā paver biedrībām arī no reģioniem?

11ok izglitibas iespejas3

Aicinām uz tikšanos ar Kurzemes plānošanas reģiona izglītības eksperti, dr.paed. Ingrīdu Muraškovu par biedrībām un nodibinājumiem pieejamajām iespējām izglītības jomā!

  • Kā Latvijā tiek iedalīts darbs izglītības jomā un kā tajā var iesaistīties jebkura NVO?
  • Kādas ir projektu iespējas, kurās ir saistība ar izglītības (tai skaitā neformālās izglītības, mūžizglītības) aktivitātēm?
  • NVO iespējas darboties kā reģistrētai izglītības iestādei.
  • Biedrības biedru izglītošanas iespējas.

Tikšanās ar izglītības eksperti, dr.paed. Ingrīdu Muraškovu notiks 11.oktobrī plkst. 10:00 – 11:30 Saldū, Kapelleru namā. Tikšanos organizē biedrība „Kurzemes NVO centrs”.

Piesakies https://goo.gl/forms/aSBC59BNv3cT1FoC2 vai zvanot 29811722 (Inese)

Biedrības „Kurzemes NVO centrs” darbu atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

SIF vnk