Tikšanās ar jauniešiem Sabilē

Sabile

29. martā notika biedrības “Sabiles jauniešu centrs”, Talsu novada domes un pašvaldības  sporta speciālistu, un Kurzemes  NVO atbalsta centra pārstāvju tikšanās, lai pārrunātu iespējas, kā realizēt Sabiles jauniešu ieceres par BMX trases sakārtošanu un Ghetto basketbola un futbola turnīru posmu organizēšanu Sabilē
Tā kā Sabiles jauniešiem ieceru un ideju netrūkst, bet to realizēšanai vajadzīgs finansējums, Kurzemes NVO atbalsta centra pārstāve pastāstīja par iespējām un veidiem, kā piesaistīt finanses no dažādu projektu fondu avotiem, kā  par iespēju biedrībai izmantot brīvprātīgo darbu, iesaistoties NVA  nodarbinātības programmās jauniešiem. 

Biedrība “Sabiles jauniešu centrs”  ir iesniegusi projekta pieteikumu Talsu novada pašvaldības izsludinātajam jauniešu projektu konkursam. Bet, ja šī projekta ietvaros finansējums tiks piešķirts, tas varētu segt tikai daļu no plānoto pasākumu izmaksām.Tādēļ tikšanās laikā tika pārrunāti iespējamie risinājumi, lai daļa no iecerēm varētu realizēties jau šovasar.Kā atzina jaunieši , viņuprāt, šobrīd visaktuālāk ir pilnveidot BMX trasi , lai tajā jau šajā vasarā varētu organizēt sacensības. Otra jauniešu iniciatīva, kuru viņi vēlētos realizēt, ir Ghetto  basketbola un futbola turnīra Latvijas mēroga posma norise Sabilē. Tomēr šī iecere būs jāatliek uz vēlāku laiku. 

 

Atbalsts tiek sniegts projekta „Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projektu līdzfinansē Talsu novada pašvaldība. www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

DAP Talsi logo