Tiešsaistes nodarbību cikls “Vingrinājumi prāta higiēnai”

Laikā, kas licis pievērst pastiprinātu uzmanību roku higiēnai, aizvien skaudrāk parādās, ka jādomā arī par to, kā tikt galā ar informācijas plūdiem, kas mums veļas pāri sociālajos medijos, un pret kuriem mūs nepasargās ne maskas, ne cītīga roku mazgāšana.

Tādēļ Kurzemes NVO centrs piedāvā nodarbību ciklu, kas paredzēts prāta higiēnas veicināšanai. No 16.novembra jums ir iespēja pavingrināt savus prātus filozofa un sociālo mediju pētnieka Ģirta Jankovska vadībā.

Prāta higiēna

Nodarbības notiks 16., 20., 23., 25., 27. un 30. novembrī no plkst. 17:00 līdz 18:30 Zoom platformā, taču to ieraksti būs pieejami arī pēc nodarbībām.

Tā kā sasniegts maksimālais dalībnieku skaits, pieteikties uz nodarbībām vairs nav iespējams! 

“Neizpratne par valodu, loģikas trūkums, savu aizspriedumu neredzēšana ir laba augsne meliem, kas reženi vairojas kā sēnes pēc lietus. Iegūt pilnīgu imunitāti pret meliem nav iespējams, taču mūsu pienākums ir kopt savu prāta augsni tā, lai nevēlamās melu sēnes tajā nevairotos,” tā īsumā šo nodarbību ciklu raksturo Ģirts.

Nodarbību tēmas:
16.11. Aizspriedumu spožums un posts
Jebkuri spriedumi netiek izdarīti tukšā vietā – ikviena saruna un izteikums nes sevī vēsturisku bagāžu, kas nosaka, kā tie tiek izteikti un saprasti.
20.11. Valodas neskaidrības pinekļos
Var šķist, ka katrs vārds apzīmē kādu lietu, un lieta darīta. Taču, ja var iedomāties lietu, kurai ir tikai viens vārds, tad katram vārdam vienmēr ir vairākas lietas, ko tas apzīmē. Un te nu sākas juceklis.
23.11. Pareizs vēl nenozīmē patiess jeb nedaudz loģikas
Loģika var piedāvāt instrumentus, kas ir kā pirmais solis, lai noteiktu, vai teiktajā maz ir jēga meklēt patiesību. Loģika ir noderīga.
25.11 Putnubiedēklis, slidenā nogāze un citi negodīgi paņēmieni
Argumentējot kļūdīties var netīšām, bet dažādus retoriskus paņēmienus var izmantot arī apzināti, lai jauktu prātus un panāktu savu. Šiem paņēmieniem ir doti skanīgi nosaukumi, kas palīdz tos atpazīt un nekļūdīties pašiem.
27.11 Zināt nenozīmē saprast
Var zināt par meliem sociālajos medijos, bet tas vēl nenozīmē saprast, kad tu tiec mānīts.
30.11 Noslēdzošā nodarbība
Atkārtojumam, zināšanu pārbaudei, sarunām

Nodarbībās izmantoti pētījumā “Informācijas uztvere sociālos medijos. Filozofiska analīze.” (Projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/134) gūtie rezultāti. Pētījums tiek realizets Latvijas Republikas “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros un finansēts ar ERAF atbalstu (1.1.1.2/16/I/001).

 

Apmācības organizē biedrība “Kurzemes NVO centrs” par Kultūras ministrijas piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem (līdzdarbības līgums Nr. 2.5.-8-15)