Talsu novada fonds

Darbības teritorija: Talsu novads, Dundagas novads, Rojas novads, Mērsraga novads
Dibināšanas gads:
2003
Reģistrācijas nr: 50008073841
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 17A, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Vadītājs: Iveta Rorbaha, iveta.rorbaha@talsi.lv, m.t. 26596146

 

Esošās darbības apraksts:

Fonds ir pirmais kopienas fonds Latvijā un ir neatkarīga organizācija, kas kalpo plašiem sabiedriska labuma mērķiem, vācot ziedojumus no vietējiem ziedotājiem ar mērķi finansēt vietējo iedzīvotāju projektus. Vismaz 1 reizi gadā tiek izsludināts projektu konkurss par atbalstāmo summu līdz 250Ls.

 

Fonda darbības ietvaros izveidota arī  “Labo lietu lāde”, kurā jebkurš iedzīvotājs var aiznest sev vairs nevajadzīgās, bet joprojām labā stāvoklī esošās mantas, kā arī bezmaksas paņemt sev nepieciešamo.

 

Kā viena no svarīgākajām Talsu novada fonda aktivitātēm ir iedzīvotāju forumu organizēšana, kuru laikā tiek noskaidrotas iedzīvotāju aktuālākās vajadzības. Uz forumu laikā izskanējušo ideju un vajadzību pamata tiek veidota arī fonda darbības stratēģija un izsludināmo projektu atbalsta jomu prioritātes.

 

Savas darbības ietvaros fonds raksta un īsteno arī citu finanšu avotu projektus. Īpaši laba sadarbība izveidojusies ar pensionāru, sociālā atbalsta organizācijām un skolu jauniešiem.

 

 Video atskatu uz fonda darbību 2011. gadā skatiet zemāk:

 

 

 

Darbības mērķi pēc statūtiem:

  • Izkopt vietējās filantropijas tradīcijas un sekmēt vietējo attīstību Talsos un novadā, atbalstot projektu īstenošanu izglītībā, kultūrā, mākslā, amatieru sportā, literatūrā, sociālajā sfērā, novada vēsturē, vides aizsardzībā un citās fonda noteiktās jomās, kam nav peļņas gūšanas rakstura.

 

Informācija sagatavota un ievietota: