Talsu novada krīžu centrs

Darbības teritorija: Talsi, Talsu novads
Dibināšanas gads:
1998/2009
Reģistrācijas nr: 40008151097
Adrese: Saules iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Vadība: Alla Spruģevica, info@krizucentrs.lv, m.t.: 29375549
Krīžu centra darba laiks: diennakts
Administrācijas darba laiks: darba dienās no 8.30 līdz 17.30
Kontaktinformācijai: Alla Spruģevica, tel.: 29375549

 


Talsu novada krīžu centra komanda

Organizācijas darbības apraksts:

2009. gada 11. decembrī Nodibinājums “Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs” (dibināts 1998.g.) līdzdalībā ar Latvijas bērnu fondu un Talsu novada domi izveidoja nodibinājumu Talsu novada krīžu centrs.

Nodibinājums Talsu novada krīžu centrs  ir iepriekšējā dibinājuma  – biedrības “Sieviešu un bērnu krīžu centrs” saistību pārņēmējs un turpina tā misiju- sniegt atbalstu veselīgas un stipras ģimenes veidošanai, veikt bērnu un sieviešu tiesību aizstāvību, sadarbībā ar Talsu novada un valsts mēroga speciālistiem, veicināt apstākļus līdzsvarotai aprūpei, prevencei, sociālās rehabilitācijas, aizstāvības procesu norisei bērniem un viņu ģimenēm, kas pakļauti vardarbībai un vardarbības riskam.

Krīžu centrā tiek realizēti sociālās rehabilitacijas pakalpojumi gan bērniem, kas cietuši vardarbībā, gan rehabilitācijas pakalpojumi sievietēm un sievietēm ar bērniem, kas nonākuši krīzes situācija vai ir kļuvuši par vardarbības upuriem. Gadā kopumā palīdzību krīžu centrā saņem ap ~300 cilvēku.

Galvenie biedrības darbības virzieni:

 • Diennakts sociālās rehabilitācijas programma bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām (valsts finansējums);
 • Diennakts sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija sievietēm, sievietēm un bērniem, grūtniecēm (  projekts,ESF finansējums);
 • Bezmaksas psihologu, jurista, sociālā darbinieka konsultācijas ģimenēm krīzes situācijās;
 • Prakses iespējas sociālo darbu , sociālo pedagoģiju un psiholoģiju studējošajiem;
 • Apmācību un atbalsta programmas speciālistiem, ģimenēm, jauniešiem, bērniem.
 • Brīvprātīgo darba koordinācija;
 • Metodisko materiālu izstrāde.

 Talsu novada krīžu centrs saņem veikala Divi Plus rīkotās Ziemassvētku akcijas dāvanu karti

Darbības mērķi pēc statūtiem:

 • Sabiedriskā labuma darbība – sniegt atbalstu veselīgas un stipras ģimenes veidošanai, veikt bērnu un sieviešu tiesību aizstāvību un ar to saistītu programmu īstenošanu.

 • Sniegt atbalstu vecākiem viņu pienākumu īstenošanā, organizējot apmācības un konsultācijas, veicināt ģimenes locekļu savstarpējo attiecību attīstību pēc līdzdalības principa, novēršot iespējamu vardarbību.

 • Veicināt sabiedrības izpratni par ģimeņu un bērnu tiesībām un pienākumiem.

 • Sniegt atbalstu ģimenei krīzes situācijās, tai skaitā krīzē nonākušām personām nodrošināt ģimenes sociālo, psiholoģisko palīdzību, tiesību aizsardzību un garīgo aprūpi.

 • Veicināt vardarbības mazināšanos ģimenēs un ārpus ģimenes, tai skaitā nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

 • Veicināt sabiedrības izpratni par bērnu un sieviešu tiesību aizsardzību.

 • Veicināt sabiedrības sociālā riska grupu reintegrāciju sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Informācija sagatavota un ievietota:

ž