Talsu pamatskolas skolēni gūst līdz šim nebijušas nometnes pieredzi

drdrNo 4. līdz 6. septembrim 30 Talsu pamatskolas 6. klašu skolēni piedalījās preventīvā nometnē „Esmu drošs un draudzīgs”, kuru Valdemārpilī organizēja Kurzemes NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Talsu pamatskolu. 

Rezultātā 30 Talsu pamatskolas skolēni 2,5 dienu laikā tika iesaistīti 8 nodarbībās, kuru laikā ar viņiem strādāja dažādi lektori un sociālie darbinieki, piesaistot uzmanību tādām tēmām, kā drošība, veselība, agresija, seksualitāte, attiecības ar pretējo dzimumu, atkarības, sports, attieksme pret sabiedrību. u.tml. Nometnes laikā dalībnieki tika iepazīstināti arī ar Talsu novada krīžu centra un Talsu novada sociālā diensta darbu un palīdzības iespējām. 

 Nometne tika organizēta ar mērķi neformālu paņēmienu veidā pievērst pusaudžu uzmanību savam vecumam svarīgām sociālās un sabiedriskās dzīves zināšanām un veicināt to pielietošanu ikdienā. Kā atzīst organizētāji, nometne ir veids, kā risināt sociāla rakstura problēmjautājumus pusaudžu vecumā, kad bērns pārtop jaunietī un ne ar visiem pusaudžiem mājās tiek pārrunāti visi svarīgie jautājumi šai pārmaiņu laikā, turklāt pusaudzim var but arī savi pārdzīvojumi un attiecības ar vienaudžiem, līdzcilvēkiem, kad ir svarīgi zināt, kur un kā meklēt palīdzību. Arī skola un oficiālā mācību programma ne visos gadījumos ir labākais veids, kā šo informācijas robu aizpildīt.

Lai arī pusaudži atzina, ka nometne ir bijusi ļoti intensīva un pietrūcis brīvā laika, tomēr viņi šādu pieredzi novēl arī citiem 6. klašu skolēniem, vienlaikus uzsverot, ka arī paši nākamajos mācību gados vēlētos turpināt piedalīties tematiskās izgītojošās nometnēs kā kopīgs klases vai skolas kolektīvs.

Jaunieši atzina, ka visvairāk jauna ir uzzinājuši nodarbībās par atkarībām, Latvijas dabā sastopamajām ārstnieciskajām zālītēm un pediatra Gundara Kukļa nodarbībā par attiecībām ar pretējo dzimumu un savu seksualitāti.

Atskatoties uz nometnes norisi, Talsu pamatskolas direktore Dina Bičule, kas ir arī 6.klases audzinātāja, uzsver, ka nometne ir ļoti vērtīgs ieguvums gan individuāli katram skolēnam, gan klases kolektīvam un skolai kopumā. Dina Bičule atzīst, ka pēc tik pozitīvas pieredzes, ir jāsāk jau tagad apzināt iespējas, kā skolai turpināt iesākto pieredzi un piesaistīt finansējumu šādu nometņu norisei arī nākamajos gados.

Šāda nometne Talsu novadā un, iespējams, pat visā Latvijā ir jaunums un tās ideja aizgūta no Talsu novada sadraudzības pašvaldības Lejres Dānijā, kurā 2012.gadā viesojās Kurzemes NVO atbalsta centra direktore Inese Siliņa. Lejres pašvaldībā šī metode atzīta par ļoti efektīvu preventīvajam darbam ar pusaudžiem.

Nometne varēja notikt pateicoties Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējumam, kuru Kurzemes NVO atbalsta centrs ieguvis projekta „Es esmu, es varu” ietvaros. Šī projekta ietvaros Talsu novadā paredzēts organizēt vēl arī citas aktivitātes jauniešiem vecumā no 13-30 gadiem, par kurām informācija sekos.

Nometne tika organizēta projekta „Es esmu, es varu” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.. | www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

 Nometne baneris