Talsu novada NVO apvienojas kopīgam gājienam!

NVogajiensKurzemes NVO atbalsta centrs veiksmīgi sapulcināja 16 Talsu pilsētas un novada nevalstiskās organizācijas, lai kopīgi piedalītos Talsu pilsētas svētku gājienā – 4.jūlijā!

Gājienā, kopā ar mums piedalījās: Talsu novada krīžu centrs, Biedrība ”VIRBI” , Sabiles attīstības biedrība ”Vīnoga”, Biedrība Dzīvnieku otrā iespēja, Talsu rajona partnerība, Biedrība Palīdzi OtramTalsu Fotoklubs / Photo club of Talsi, Ģimeņu un bērnu attīstības centrs ĢBAC “Brīnumiņš”, Talsu pamatskolas biedrība ”Gaismas pūce”, Talsu Komersantu klubs, Biedrība ”Talsu pauguraines dabas parka atbalsts”, Labdarības organizācija ”Salt and Light”, Biedrība ”Latvānis”, Pensionāru klubs ”Pieskāriens” un jātnieku klubs ”Līvijs”.

Kurzemes NVO atbalsta centrs saka lielu PALDIES visiem aktīvajiem, kas iesaistījās, lai Talsu pilsētas iedzīvotāji uzzinātu par vērtīgām organizācijām un brīnišķīgiem cilvēkiem!

Aktivitāte tika īstenota projekta “Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015” (nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/018/1/K/006/2014) ietvaros. Projektu finanisāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu „NVO fonds” finansē EEZ fina nšu instruments un Latvijas valsts.

sif-kras-eez