Talsu novada jaunieši rada projektu idejas un apgūst projektu rakstīšanas prasmes

LecIeksa 600No 24.-25. janvārim Talsu novada mācību centrā „Mežamāja” notika Kurzemes NVO atbalsta centra rīkotās apmācības Talsu novada jauniešiem projektu rakstīšanā „Lec iekšā!”.

Apmācībās piedalījās jaunieši vecumā līdz 29 gadiem. Kopumā apmācību laikā tika radītas 18 reālas projektu idejas, no kurām četras tika izstrādātas detalizēti ar mērķi sagatavot tās iesniegšanai Talsu novada pašvaldības finansētajā Talsu novada jauniešu iniciatīvu konkursā. Pagājušajā gadā šāds konkurss Talsu novadā notika pirmo reizi un šogad tiek gaidīts tā turpinājums. Kurzemes NVO atbalsta centrs cer, ka vismaz šīs četras izstrādātās idejas tiks iesniegtas šajā konkursā un īstenotas un nepaliks tikai ideju līmenī.

Jauniešiem tika sniegts projektu konkursos nepieciešamās pamatzināšanas par veidlapu aizpildīšanu, kā formulēt savu domu, kādām idejas niansēm pievērst uzmanību, kā uz projektiem skatās vērtētāji un galvenais radīt izpratni, kāpēc vispār tiek īstenoti projektu konkursi.

DSC 1862 400

Dalībnieces Kristīnes Moricas atskats uz apmācībās piedzīvoto: „Esmu 23 gadus veca un šīs nebija pirmas apmācības, kurās esmu piedalījusies, bet nenožēloju ne sekundi laika, ko šeit pavadīju un uzskatu, ka šīs bija brīnišķīgas divas dienas, kuru laikā ieguvu jaunas zināšanas un lielisku pieredzi. Mana atziņa no šīm apmācībām – nav sliktu ideju ir tikai slikti izstrādāts projekts. Šo dienu laikā man radās ideja, kas ir reāli īstenojama un nav nemaz tik slikta kā sākumā varbūt likās.

Šajās apmācības kopā piedalījāmies 20 jaunieši no Talsu novada ar kopīgu mērķi – uzzināt, kā pareizi rakstīt projektus un kam šo projektu iesniegt. To visu uzzinājām šo divu dienu laikā un pat vēl vairāk.  Neformālā gaisotnē apguvām projektu rakstīšanas pamatus, kā arī mums bija lieliska iespēja ģenerēt projektu idejas par dažādām tēmām. Otrajā apmācību dienā mums grupās vajadzēja izstrādāt reālu projektu, kuru prezentējām un nodevām vērtēšanai. Šī bija lieliska pieredze, jo mums tika izskaidrotas mūsu kļūdas, pie kurām turpmāk, rakstot projektu, vajadzētu piestrādāt, lai projekts tiktu apstiprināts un to varētu īstenot.

No piedalīšanās šajās apmācībās esmu tikai ieguvēja un noteikti gaidu nākamās apmācības, jo šāda tipa neformālā izglītība ir brīnišķīgs veids, kā satikt jaunus un interesantus cilvēkus un, pats svarīgākais, – tā ir iespēja sevi pilnveidot un attīstīt. Protams, jāsaka arī liels paldies apmācību vadītājām Ievai un Inesei par to, ka viņas šīs divas dienas radīja tik piepildītas un interesantas.”

Apmācības „Lec iekšā” ir Kurzemes NVO atbalsta centra īstenotā projekta „Es esmu, es varu” aktivitāte. Projekta ietvaros jau notikusi Talsu pamatskolas 6.klašu nometne „Esmu drošs un draudzīgs”, Talsu novada aktīvo jauniešu Rudens akadēmija sadarbībā ar Talsu novada Bērnu un jauniešu centru. Projekta ietvaros vēl notiks pieredzes brauciens pie citām jauniešu organizācijām Latvijā un Lietuvā, jauniešu uzņēmējdarbības apmācības, karjeras konsultācijas un profesiju iepazīšana. Aktivitātēs aicināti piedalīties visi Talsu novada jaunieši. Sekojiet informācijai www.kurzemesnvo.lv un facebook.comkurzemesnvo. 

DSC 1738 600DSC 1754 600

 

Inese Siliņa           
Kurzemes NVO atbalsta centrs         
tel.29811722, inese@kurzemesnvo.lv

Apmācības tiek organizētas projekta „Es esmu, es varu” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, kā arī Talsu novada pašvaldība | www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |www.talsi.lv

DAP logoTIRS