Talsos tiekas Baltijas jūras reģiona NVO

DSC_124317. jūnijā  Talsos  Latvijas Pilsoniskā alianse (elPA) un Kurzemes NVO atbalsta centrs organizēja 15 Baltijas jūras, Donavas baseina un Melnās jūras nevalstisko organizāciju pārstāvju tikšanos ar sadarbībā ieinteresētajiem Ziemeļkurzemes nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. 

Tikšanās mērķis bija pārrunāt dažādo valstu pieredzes iedzīvotāju aktivizēšanā un pilsoniskās sabiedrības attīstības procesos, kā arī ārzemju viesus detalizētāk iepazīstināt ar Latvijas NVO darbību un veidot sadarbības kontaktus.

Viesus Talsu novadā sirsnīgi sveica Talsu novada priekšēdētāja vietniece Sandra Pētersone, akcentējot Talsu novada spēcīgās un senās tradīcijas pilsoniskās sabiedrības darbā un sniedzot ieskatu par Talsu novada pašvaldības praksi savu NVO atbalstā.

DSC_1206

Tikšanās laikā viesus  ar Latvijas reģionu NVO perspektīvu un savu ikdienas darbu iepazīstināja Kurzemes NVO atbalsta centra direktore Inese Siliņa un projektu koordinatore Linda Maslobojeva.da pašvaldības praksi savu NVO atbalstā un paveiktajiem darbiem, kas vērsti uz iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanu. 

Valentins Burada no Civic Innovation Fund klātesošos informēja par Melnās jūras foruma sadarbības formām – šobrīd fokuss esot uz Austrumu partnerības izveidi. Melnās jūras reģionā ir sadarbība, bet nav stratēģijas. Vairākās Melnās jūras reģiona valstīs pastāv autoratīvs režīmu, kurš vēlas pastiprināti kontrolēt pilsonisko sabiedrību. Savukārt ar Donavas reģiona sadarbību iepazīstināja Stefans Augusts Lutgenau no Foster Europe, Foundation for strong European Regions, viņš runāja par rašanās iemesliem, kā arī sadarbības formām un lēmumu pieņemšanu. Donavas reģionā notiek ikgadējais forums, kurā tiekas NVO un lēmumu pieņēmēji, lai pārrunātu reģiona izaicinājumu.

Tikšanās noslēgumā Latvijas Pilsoniskās alianses direktore iepazīstināja ar eLPA darbību, kā arī ar interešu aizstāvības jautājumiem. Dalībnieki tikšanās laikā aktīvi uzdeva jautājumus un iesaistās diskusijās, kā arī apmainījās ar kontaktiem.

DSC_1254

DSC_1217

Par to, ka mūsu puses NVO bija šāda iespēja tikties savās mājās ar ārvalstu NVO pārstāvjiem, iepazīt to darbu un izaicinājumus to mītnes valstīs, kā arī veidot sadarbības kontaktus, liels paldies jāteic Latvijas Pilsoniskajai aliansei (eLPA), kura ārvalstu NVO delegāciju uz Talsiem atveda Latvijas prezidentūras Eiropas Padomē rīkota plašāka pasākuma ietvaros, dodot iespēju viesiem labāk iepazīt Latvijas reģiona NVO darbu.

Atsauksmes no pasākuma dalībniekiem:

„Paldies Latvijas Pilsoniskajai aliansei un Kurzemes NVO atbalsta centram par Talsos organizēto pasākumu, kurā bija iespējam uzzināt, kā citās valstīs darbojas NVO. Es savai organizācijai varēju atrast iespējamos sadarbības partnerus,  ar kuriem arī turpmāk vienojāmies uzturēt kontaktus tieši mūs interesējošās tēmas un, iespējams, nākotnē īstenot arī kopīgus projektus!” Veronika Millere, biedrība “Randalist”

„Man ļoti patika, ka bija šāda iespēja un paldies rīkotājiem. Tiešām bija interesanti dzirdēt, kā citās valsīs sokas pilsoniskajai sabeidrībai, kur to veidot ir daudz grūtāk. Ar īpašu interesi klausījos Rumānijas pieredzē un Austrumu partnerības dibināšanas pieredzē. Ir interesanti salīdzināt, kādas ir pasaules problēmas un kādas mūsu problērmas uz viņu fona. Katrā ziņā secinu, ka sadarbības veidi starp mūsu NVO un viesu pārstāvētajām organizācijām varētu būt ļoti dažādi. Daudzās valstīs attieksme pret demokrātiju ir visai atšķirīga un mēs savu labo pieredzi jau varam nodot tālāk to valstu kolēģiem, kur šī pieredze ir tikai ceļa sākumā.” Antra Jaunskalže, Talsu rajona partnerība

 

Kurzemes NVO atbalsta centrs pasākumu koordinēja projekta “Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015” (nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/018/1/K/006/2014) ietvaros. Projektu finanisāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu „NVO fonds” finansē EEZ fina nšu instruments un Latvijas valsts.

sif-kras-eez

Inese Siliņa
Kurzemes NVO atbalsta centrs