Sociālajā jomā ieinteresēto NVO tikšanās

Lai īstenotu Kurzemes NVO atbalsta centra biedru vēlmi pēc tematiskām NVO jomu tikšanās reizēm, 10.03.2015. tika dota iespēja tikties, savstarpēji iepazīties un pārrunāt savas jomas aktualitātes sociālajā jomā strādājosājām vai ieinteresētajām KNVAOC biedru organizācijām.

Pasākums tika organizēts kā neformāla tikšanās pie viena no sociālajā jomā strādājošajiem KNVOAC biedriem  – ģimeņu un bērnu atbalsta centra “Brīnumiņš”, kurš uzņēma pārējos dalībniekus un iepazīstināja ar savu darbību un telpām, sadarbību ar pašvaldību un finansu avotiem.

1

2

Pēc “Brīnumiņa” pieredzes iepazīšanas dalībnieki iepazīstināja arī viens otru ar savu darbību, dalījās ar pieredzi, kā vda savu organizāciju darba ikdienu, īpašu vērību pievēršot tam, kā kurš ir piesaistījis finansējumu savas darbības aktivitāšu nepārtrauktībai. 

 

Projekta „Kurzemes NVO 2013-2015” (nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/018/1/K/006/2015) aktivitāte Nr. 2.2. Darbs ar NVO.
Projektu finanisāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu „NVO fonds” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

sif-kras-eez