Notikusi Kurzemes NVO atbalsta centra organizētā Kurzemes senioru un invalīdu organizāciju draudzības diena

19.septembrī Talsu novada Stendē Kurzemes NVO atbalsta centrs (KNVOAC) sadarbībā ar biedrību “Kultūras krātuve” un Stendes pensionāru klubiņu “Rudentiņš” organizēja Kurzemes senioru un invalīdu organizāciju iepazīšanās pasākumu neformālā gaisotnē – jauniem draugiem, idejām un kontaktiem. Idejām gan mums, gan dalībniekiem.

01Stendes “Rudentiņš” un Puzes “Varavīksne” apmainās kontaktiem

03Ances senioru kopas vadītājs, vienlaicīgi arī rokdarbnieku biedrības “Paukers” vadītājs iepazīstina ar savu biedrību darbu

Ierasts, ka senioru organizācijas brauc ciemos viena pie otras, balējas un dodas ekskursijās. Pa vidu visai šo neformālajai draudzībai tiek veidota pieredzes apmaiņas, radītas jaunas idejas un kontakti. Lai ierasto senioru klubu draugu loku paplašinātu, Kurzemes NVO atbalsta centrs nolēma vienuviet sapulcināt savstarpēji nepazīstamas senioru un invalīdu organizācijas. Šī pirmā pieredze bija izdevusies – pulcējās ap 70 senioru un invalīdu no 7 dažādām organizācijām: no Stendes, Ances, Ventspils, Zlēkām, Puzes, Aizputes un Rīgas. Par prieku organizatoriem un dalībniekiem tika veidoti jauni kontakti un pārrunātas sadarbības iespējas organizāciju ikdienas darbu īstenošanā.

04Uzstājas Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas “Aspāzija” deju ansamblis

Tā kā pasākums bija izdevies un gan praktisks, gan izklaidējošs, Kurzemes NVO atbalsta centrs līdzīgu pasākumu plāno organizēt arī nākamgad! 

 

 

Draudzības diena tiek organizēta projekta „Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.. | www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

KNVOAC DAP