Seminārs biedrībām par sociālās uzņēmējdarbības iespējām!

SocUznemejdarbiba Kuldiga

Kurzemes NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centru aicina uz bezmaksas tematisko pēcpusdienu – informatīvo semināru „Sociālās uzņēmējdarbības iespējas biedrībām” Kuldīgā 23. jūlijā plkst 15:00 Pilsētas laukumā 2, 1.stāva mācību klasē. Darba kārtību skatīt šeit, pieteikties semināram šeit.

Semināra laikā būs iespēja ne tikai uzzināt un saprast, kas ir sociālā uzņēmējdarbība un kā tā var palīdzēt biedrībām īstenot savu pamatdarbību, bet arī praktiska iespēja ģenerēt idejas, diskutēt par tām un saņemt konsultācijas par ideju realizējamību, piemērotību un atbilstību sociālās uzņēmējdarbības formai. Semināra laikā klātesošie tiks iepazīstināti arī ar spilgtākajiem sociālās uzņēmējdarbības piemēriem pasaulē un Latvijā, kā arī ar atbalsta iespējām sociālās uzņēmējdarbības sākšanai Latvijā.

Semināra piedalīsies dr.paed. Liesma Ose, stāstot par šobrīd atvērto projektu konkursu „Plaukstošu kopienu attīstībai” NVO finansiāla atbalsta saņemšanai savas NVO sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai, kā arī par sociālās uzņēmējdarbības attīstības nesenu vēsturi Latvijā. Savukārt mg.soc.Ieva Lāce no biedrības „Allnature” dalīsies pasaules tendencēs un personiskajā pieredzē par sociālās uzņēmējdarbības formām un pieredzēm pasaulē.

DARBA KĀRTĪBA

15:00 – 16:20 Ievads tematikā – termini, principi, tendences, iespējas, idejas un motivācija
Lektori: dr.paed. Liesma Ose, mg.soc.  Ieva Lāce

  • Kas ir sociālā uzņēmējdarbība, kā tajā iekļaujas biedrību darbs?
  • Spilgtākie sociālās uzņēmējdarbības piemēri pasaulē un Latvijā.
  • Atbalsta iespējas sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā un pasaulē.
  • Sociālās uzņēmējdarbības ideju ģenerēšana, attīstīšana un analīze

16:40 – 18:00 Radošais darbs ideju ģenerēšanai un to analīzei

  • Sociālās uzņēmējdarbības ideju ģenerēšana, attīstīšana un analīze

Par semināra lektoriem:

Dr.paed. Liesma Ose ir Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda vadītāja, ilggadīgi darbojusies fondu sektorā, administrējot piešķīrumus NVO. Liesmai  2011. gadā strādājot SFL,  īstenotas divas sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmas.  Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda (KIF) ilgtermiņa vīzija ir sociāli atbildīgi uzņēmēji un sociāli aktīvi iedzīvotāji Latvijā. KIF darbojas jau 9 gadus, kopumā atbalstot ap 240 dažādu NVO iniciatīvu visā Latvijas teritorijā.

Mg.soc.Ieva Lāce ir biedrības „Allnature” vadītāja, ilgadēja attīsības projektu vadītā trešās pasaules valstīs (Indija, Rietumāfrika, Latīņamerika), specilizējusies sociālās uzņēmējdarbības jomā, piedalījusies dažādos labdarības un attīstības projektos vairāk kā 10.valstīs. I.Lāce seminārā dalīsies pieredzē ar praktiskiem padomiem kā sākt sociālo uzņēmējdarbību, kāda ir Eiropas un pasaules pieredze šajā sfērā un kādi projekti tiek īstenoti dažādos kontinentos. 

Lai pieteiktos semināram, reģistrējies http://ej.uz/soc_uz vai zvani Kurzemes NVO atbalsta centra Ingunai (29377016) vai Kuldīgas Pieaugužo izglītības centra Unai (26542280).

Seminārs tiek organizēts organizēta projekta „Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. |www.sif.lv|www.eeagrants.lv |www.eeagrants.org|

DAP logo