2015: Saldus krievu kopienas draudzības dienas

Biedrība “Saldus rajona krievu kopiena” 2015. gada projektu konkursā Kurzemes mazākumtautībām saņēma finansējumu projekta “Saldus krievu kopienas draudzības dienas” ieviešanai.

SadusKRivuKopiena

Projektā bija paredzētas vairākas aktivitātes, lai projekta īstenošanas rezultātā paplašinātu sadarbību un veicinātu biedrības attīstību, smeltos jaunu pieredzi no citām organizācijām, tādējādi uzlabojot savu turpmāko darbību.

Saldus rajona krievu kopienai nebija vizuālās atpazīstamības identitāte – biedrības logo, ne arī  informatīvi bukleti, suvenīri  ko dāvināt viesošanās reizēs un projekts deva iespēju ieceres piepildīt. 2015.gada oktobrī tika izstrādāts biedrības logo, kam sekoja bukleta izdošana par mazākumtautību biedrībām Saldus novadā un prezentācijas suvenīru izgatavošana – apdrukātas krūzes un nozīmītes ar logo.

SaldusKrievuKopiena suveniri

2015.gada 6. un 7. novembrī Saldus krievu kopienas 17biedri devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Latgali, lai satiktos ar līdzīgām, aktīvām biedrībām un iepazītu viņu darbību. Daugavpilī viesojās pie biedrības „Erfolg” un Latvijas krievu kopienas Daugavpils nodaļas, kurā saldenieki sniedza iepriekš sagatavotu koncertprogrammu. Rēzeknē tikās ar poļu valsts ģimnāzijas pārstāvjiem. Mājās visi atgriezās pacilāti, ar jauniem iespaidiem, kontaktiem un idejām tālākai sadarbībai.

2015.gada novembrī un decembrī bija sadraudzības vakari kopā ar latviešu biedrībām. Pirmais norisinājās Brocēnos, kad Saldus krievu kopiena tikās ar Brocēnu novada kultūras un izglītības centra folkloras kopu “Virza”. Pasākums bija pie bagātīgi klātiem galdiem ar krievu un latviešu ēdieniem, un biedrības apmainījās ar viedokļiem par savām aktivitātēm un pasākumiem. Neizpalika arī dziesmas un dejas abās valodās, kā arī rokdarbu meistarklases.

Otrais sadraudzības vakars bija Saldus novada Ezerē. Biedrības mākslinieciskais vadītājs Fjodors Krupenkins mācīja dziedāt dziesmas krievu valodā, savukārtlatviešu biedrības mācīja rokdarbus. Netālu kaimiņos – Mažeiķos, Lietuvā Saldus krievu kopiena sniedza koncertuvietējai krievu biedrībai.

Lai uzstāšanās būtu kvalitatīvāka, bija nepieciešams jauns akordeons, kuru spēlē ansambļa mākslinieciskais vadītājs Fjodors Krupenkins. Jauno akordeonu atsūtīja no Krievijas, turpretī muitas nodokli samaksāja no šī projekta līdzekļiem.

Projekta noslēdzošā aktivitāte bija fotogrāmatas izdošana. Visu projekta laiku tika fotografēts, lai vēlāk būtu iespēja parādīt citiem savu pieredzi un mudinātu būt aktīvākiem. Par projekta finansējumu tika izdotas 20 fotogrāmatas, kuras arī dāvināja biedrībām, kas piedalījās projektā.

Kopumā projektā iesaistījās 87 dažādu tautību personas – krievi, baltkrievi, ukraiņi, latvieši, poļi un vācieši.

 

Projekts īstenots no 01.10.2015. līdz 24.01.2016. ar LR Kultūras ministrijas un “Kurzemes NVO atbalsta centra” piešķirto finansējumu EUR 2671,96.

Projekta vadītāja Inta Svaža, biedrības „Mantinieki” valdes locekle, tālrunis 22019265, e-pasts: intucis2@inbox.lv Biedrības “Saldus krievu kopienas” vadītāja Ludmila Žizņevska, tālrunis 29987892, e-pasts: zludmila@inbox.lv