Sagatavots kopsavilkums par saliedētas sabiedrības diskusijām Kurzemē

Biedrība “Kurzemes NVO centrs” sagatavojusi Kopsavilkuma dokumentu par saliedētas sabiedrības diskusijām Kurzemē.

Kopsavilkuma dokuments satur informāciju par iedzīvotāju viedokļiem, paustajiem izaicinājumiem un risinājumiem saistībā ar piecām diskusiju tēmām no 9 diskusijām, kas notika 7 Kurzemes pilsētās un ciemos, kā arī iekļauj Latvijas Universitātes Biznesa un Vadības fakultātes maģistra studiju programmas „Sabiedrības vadība” 1.kursa studentu viedokļus.

Diskusijas organizēja biedrība „Kurzemes NVO centrs” līdzdarbības līguma ietvaros ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju ar mērķi apzināt iedzīvotāju viedokļus Pilsoniski aktīvas un saliedētas sabiedrības politikas pamatnostādņu izstrādes sagatavošanai plānošanas periodam 2021-2027.
Viedokļu izzināšanas diskusijas Kurzemē notika no 9.-24.oktobrim 2019. gadā, pārklājot visu Kurzemes teritoriju un tām notiekot abās Latvijas Republikas pilsētās, visos trīs reģionālajos attīstības centros, kā arī citās apdzīvotās vietās.

Papildinu informācijai par diskusiju norisi var iegūt, sazinoties ar Kurzemes NVO centru: birojs@kurzemesnvo.lv

Aicinām iepazīties ar viedokļu apkopojumu “Kopsavilkuma dokuments par saliedētas sabiedrības diskusijām Kurzemē“.