2015: Starp kultūru dialogs starp Romu kultūru un tradīcijām

Sabiedrības integrācijas biedrība „Alternativas” 2015. gadā ar projekta “Starpkultūru dialogs starp romu kultūru un tradīcijām” palīdzību organizēja Latvijas čigānu jeb romu kultūras festivālu “Urdenoro”, kurā kā viesus aicināja piedaīties arī citu Kurzemē dzīvojošo tautību kultūras ansambļus. Ar festivāla palīdzību tika dots ieskats cittautu tradīcijās un kultūrā un kliedējot aizspriedumus, veicinot izpratni par Latvijā dzīvojošām tautām un tradīcijām.

FotorCreated AlternativasKopaDazadasValodas

Latvijas čigānu jeb romu kultūras festivāls “Urdenoro” savu darbību aizsāka 2002. gadā Sabilē. Sešu gadu laikā festivāls ik gadu piesaistījis jaunus romu māksliniekus, mūziķus un apmeklētāju skaitu pieaugumu. Bet dažādu apstākļu sakritības dēļ no 2009. gada aprāvās romu mākslinieciskās darbības organizēšana Sabilē.

Urdenoro afisha400Projektā galvenā aktivitāte bija atjaunot romu kultūras festivālu „Urdenoro”, dodot nosaukumu „Kopā dažādās valodās!”. Tika izstrādāts festivāla nolikums un pieteikuma anketa, kuru izsūtīja dažādām  mazākumtautības izglītības iestādēm un sabiedriskajām organizācijām.

Festivāls norisinājās 2015. gada 4. decembrī, piesaistot 70 radošo kolektīvu dalībniekus no dažādiem novadiem un pilsētām, kā arī vietējos Sabiles māksliniekus. Bija iespēja klausīties gan kolektīvos priekšnesumus, gan arī individuālos izpildījumus dažādās valodās. Festivāla apmeklētāji tika iepazīstināti ar cittautu vēsturi, kultūru un tradīcijām. 

Festivāla viesi bija no biedrības Tautas apvienība “Varavīksne” Kandavā, baltkrievu ansamblis “Pavļina” no Liepājas, Vangažu ukraiņu biedrība “Jatraņ”  un Saldus krievu biedrības ansamblis “Lira”. Katrs dalībnieks saņēma festivāla piemiņas nozīmīti.

Kopumā projektā iesaistījās 9 tautību pārstāvji – ukraiņi, moldāvi, baltkrievi, poļi, ungāri, rumāņi, tatāri, latvieši un romi.

Projekts īstenots no 21.09.2015. līdz 06.12.2015. ar LR Kultūras ministrijas un “Kurzemes NVO atbalsta centra” piešķirto finansējumu EUR 924,69 apmērā.

Projekta vadītājs Dainis Krauklis, Sabiedrības integrācijas biedrības „Alternativas” valdes priekšsēdētājs, tālrunis 22361915, e-pasts: dainis.krauklis@inbox.lv

Projekta publicitāti varat skatīt biedrības mājas lapā www.alternativas.mozello.lv