Sabiedriskās attiecības kā līdzdalības forma

Sabiedrisko attiecību nozīmi līdzdalībā Kurzemes NVO līderu mācībās 24. maijā skaidroja VSIA “Latvijas Radio” reklāmas pakalpojumu daļas vadītājs, LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas pasniedzējs mag.sc.soc. Andris Morkāns.

Andris Morkāns saņēma nedalītu auditorijas uzmanību ar saviem dzīvajiem un saistošajiem piemēriem un uzskatāmi demonstrēto pieredzi. Dalībnieku pieraksti ātri vien pildījās ar noderīgiem padomiem, kā sagatavoties publiskām uzstāšanās reizēm un ko ņemt vērā, gatavojoties intervijām.  Brīvā un nepiespiestā atmosfērā tika pasniegts milzīgs apjoms ar informāciju, kuru atliek vien likt lietā. Sākot no ķermeņa valodas signālu tulkošanu un beidzot ar savas elpas kontrolēšanu un uzskatāmiem piemēriem ar brīvprātīgo dalībnieku.

Savukārt, lai analizētu katra dalībnieka esošo sagatavotību publiskai runai un spējai ar savu personu prezentēt pārstāvošo organizāciju, daļa no dalībniekiem stājās arī kameras priekšā, lai sniegtu īsu informāciju par sevi un savu organizāciju. Nākošajā nodarbībā tiks analizēts materiāls, kā arī dota iespēja filmēties un tikt analizētiem arī pārējiem dalībniekiem.