Projekts “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā”

Kurzemes NVO centrs piedalās vietējo rīcības grupu (VRG) sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” īstenošanā.

Piecas vietējās rīcības grupas jeb partnerības: Daugavkrasts, Lauku partnerība Lielupe, biedrība “Darīsim paši!”, biedrība “SATEKA” un Pierīgas partnerība īsteno LEADER sadarbības projektu “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā”. 

Projekta mērķis ir sociālās uzņēmējdarbības popularizēšana, aktivizēšana un attīstīšana lauku teritorijās, lai veicinātu iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldību sadarbību un izpratni par sociālo uzņēmējdarbību kā līdzvērtīgu uzņēmējdarbības virzienu.

 

Projekta ietvaros līdz 2020. gada decembrim tiks realizētas dažādas aktivitātes: gan pasākumi – darbnīcas katras partnerības teritorijā, gan sarunas ar pašvaldību darbiniekiem par sociālo uzņēmējdarbību, pieredzes apmaiņas braucieni uz citu teritoriju sociālajiem uzņēmumiem, biznesa ideju attīstības “laboratorija” un mentorings – konsultācijas sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem. Projekta realizācijas laikā tiks sagatavoti arī dažādi materiāli – rokasgrāmata, vadlīnijas un video lekcijas visiem, kuri interesējas par sociālo uzņēmējdarbību.

Kurzemes NVO centrs šī projekta ietvaros organizē seminārus-darbnīcas sociālās uzņēmējdarbības aktivizēšanai projekta partnerību teritorijās. Pirmais pasākums “Bizness + Sociālais mērķis = sociālā uzņēmējdarbība” notiks Jelgavas novada Platones pagastā, Lielvircavas muižā 2019. gada 24. septembrī. Pasākumā aptuveni 7 stundu laikā dalībnieki ar interaktīvām metodēm mēģinās noskaidrot, kas un kāds ir veiksmīgs sociālais uzņēmējs, meklēs sociālās uzņēmējdarbības veiksmes atslēgas. Tāpat dalībnieki varēs pielaikot sociālo uzņēmējdarbību, meklējot atbildi uz jautājumu: “Vai man tas der?”. Lai piedalītos pasākumā, nav jābūt piederīgam Jelgavas novadam, aicināti piedalīties interesenti no visas Latvijas. 

Šādi pasākumi notiks arī Ķekavas, Skrundas, Gulbenes un Mārupes novados.