Projekta “Saproti valsti” vispārējs raksturojums

Mērķis: Latvijas nacionālo minoritāšu – romu un krievu – integrācija pilsoniskajā un sociālekonomiskajā jomā, kā arī starpkultūru dialoga veicināšana starp pamatnācijas un nacionālo minoritāšu iedzīvotājiem.

Īstenošanas vieta: Kurzeme (Ventspils, Saldus, Valdemārpils, Sabile)

Mērķgrupa: 82 nacionālo minoritāšu un  40 pamatnācijas iedzīvotāji Kurzemē.

Īstenošas periods: 01.08.2015. – 30.04.2016.

Kopējās izmaksas: 22 216,40EUR, EEZ instrumenta līdzfinansējums: 19 994,77EUR

Aktivitātes un rezultāti:

  • Inovatīvs 10 nodarbību cikls 5 pilsētās „Saproti valsti, kurā Tu dzīvo”. 105 dal.
  • Inovatīva simulācijas spēle „Pieņem lēmumu Latvijā” ar pamatnācijas un mazākumtautību dalībniekiem. 32dal.
  • Video īsstāstu sērija „Es dzīvoju Latvijā” ar mērķi attīstīt starpkultūru dialogu un iecietības veidošanos, diskriminācijas un stereotipu mazināšanu pamatnācijas un mazākumtautību iedzīvotāju vidū, kā arī motivējot romus izglītības iegūšanai un dzīves kvalitātes celšanai. 6 video.
  • Latviešu valodas meistarklases runas un rakstu valdoās organizēšana 3 Kurzemes pilsētās.45 dalībnieki.
  • Informatīvās pēcpusdienas „Latvijas pilsonība” organizēšana Ventspilī dzīvojošajiem nepilsoņiem. 7 dal.
  • Brīvprātīgā darba iespēju apzināšana un jauniešu mērķtiecīga iesaiste tajā. Informēti vismaz 100 jaunieši, vismaz 10 jaunieši iesaistīti brīvprātīgā darba veikšanā

Projekta vadītāja:
Inese Siliņa
Tel. 29811722
e-pasts: inese@kurzemesnvo.lv
Talsi, Kr.Valdemāra iela 17a, LV-3201

 

Projektu finansiāli atbalsta EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |