Projekta gaita 2014.gadā

Par projekta īstenošanas gaitu – projekta vadītāja Imandra Galandere-Zīle: Turpinot 2013.gadā iesākto, šajā gadā noris aktīvs darbs pie projekta aktivitāšu īstenošanas.

Sekmīgi turpinās sadarbība ar Valsts kanceleju publiskās pārvaldes labas pārvaldības attīstības jomā. 2014.gada janvārī notika Valsts kancelejas un Latvijas Kvalitātes biedrības otrais kopīgi organizētais pasākums – domubiedru grupas „Kvalitātes vadība valsts pārvaldē” diskusiju seminārs. Semināru atklāja Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos,

Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte, informējot par aktualitātēm valsts pārvaldē. Par ilggadēju pieredzi kvalitātes un risku vadības sistēmas sekmīgā uzturēšanā un pilnveidošanā valsts pārvaldes iestādē stāstīja Valsts kases Kvalitātes un risku vadības departamenta direktore I.Galandere-Zīle. Savukārt I.Kausa, Valsts kases Kvalitātes un risku vadības departamenta direktora vietniece, sniedza vērtīgu ieskatu par apmeklēto Valsts pārvaldes kvalitātes konferenci Lietuvā. 2014.gadā plānots turpināt organizēt regulārus pieredzes apmaiņas pasākumus labas pārvaldības principu popularizēšanai un valsts pārvaldes kvalitātes vadības jomas attīstībai.

artā notika KVALB biedru un brīvprātīgo apmācības par sociālo mediju izmantošanu, gūstot jaunas zināšanas efektīvākai sociālo mediju izmantošanai KVALB darba pilnveidošanai. Tāpat arī uzsākta divu sociālo mediju (Facebook un LinkedIn) izmantošana.

Tiek attīstīta sadarbība ar Kurzemes NVO atbalsta centru, plānojot reģionālu informatīvu pasākumu organizēšanu, veicinot labas pārvaldības principu popularizēšanu un ieviešanu Latvijā un tās reģionos.

Projekta ietvaros tiek pilnveidota biedrības mājaslapawww.kvalb.lvun regulāri tiek ievietota aktuālā informācija par projekta aktivitātēm un līdzdalības iespējām. Biedrības mājaslapas sadaļā „Projekti” var arī sekot līdzi visām projekta plānotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem.

Atgādinām, ka projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par labu pārvaldību, tai skaitā kvalitātes vadību, paplašinot Latvijas Kvalitātes biedrības darbību nacionālā līmenī, veidojot reģionālos kompetenču centrus. Tāpat arī ir plānots stiprināt biedrības kapacitāti, gan apmācot biedrus, gan pilnveidojot KVALB darbību, kā arī gūstot pieredzi NVO darbības organizēšanā.

 

Vairāk par projektu uzzināt un sekot līdzi sasniegtajiem rezultātiem var biedrības mājaslapas www.kvalb.lv izveidotajā sadaļā Projekti – Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

sif eez