Pieredzes apmaiņas pasākums „Kā pašvaldība var sadarboties ar iedzīvotājiem?”

15. oktobrī Kuldīgas novada Domes zālē notika pieredzes apmaiņa – diskusija piedaloties pieredzes devējiem, novada iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem. Pasākumu organizēja biedrība „Kurzemes NVO centrs” kopā ar Kuldīgas novada pašvaldību ar mērķi rosināt diskusiju par mūsdienīgu atbalstu aktīvajiem iedzīvotājiem un līdzdalības veicināšanu.

Pasākuma pirmajā daļā tika uzklausīti citu pašvaldību un organizāciju pieredzes stāsti par iedzīvotāju un pašvaldības savstarpēju sadarbību.

Kā pirmais no runātājiem uzstājās Ansis Bērziņš, kurš dalījās pieredzē par Kopienu fondu kustību Latvijā. Viņš pastāstīja par to kā tiek organizēti dažādi pasākumi finansējuma piesaistei, kā šis finansējums tiek  izlietots un kā novadu fondi sadarbojas ar pašvaldībām.

 

Kā nākošajai vārds tika dots Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centra vadītājai Dzintrai Zvejniecei, kura dalījās ar savu pieredzi NVO centrā. Par atbalstu, ko tas spēj sniegt citām biedrībām un nodibinājumiem, par savstarpējo sadarbību, par finansējuma piesaistīšanas aktivitātēm.

Savukārt Lauma Celma no Rīgas NVO nama pastāstīja par pieredzi šādas ēkas izveidē un  iedzīvināšanā un attīstībā. Rīgā kopumā ir reģistrēti skaitliski daudz NVO. Līdz ar to arī šāda nama esamība ir ļoti būtiska. NVO namā ir pieejamas telpas pasākumu, kultūras aktivitāšu un mācību organizēšanai, gan telpas ikdienas vajadzībām. Kā arī jebkuram ir iespēja piedalīties pasākumos, koncertos, apmācībās, gan līdzdarboties dažādos procesos.

Lauma uzsvēra, ka vairāki NVO nama darba procesi tika ieviesti elektroniskā vidē, piemēram,  telpu rezervēšana, reģistrācija apmācībām un pasākumiem, informācijas pieejamība pasākumiem. Protams, viņa atzina, ka pāreja uz jauno sistēmu, tās ieviešanas process nebija viegls, bet ar laiku visi pielāgojās, līdz ar to NVO nama ikdienas darbs kļuva ērtāks un efektīvāks.

Pieredzes stāstu noslēgumā dalībnieki uzklausīja Cēsu novada pašvaldības pārstāvi Eviju Taureni, kura dalījās pieredzē par pašvaldības sadarbību ar tās iedzīvotājiem, kā ļoti veiksmīgu piemēru minot „Apkaimju tikšanos”, kurā pašvaldības pārstāvji tiekas ar kāda konkrēta pilsētas apgabala iedzīvotājiem. Šo tikšanos mērķis ir izzināt iedzīvotāju vēlmes un vajadzības, kopā radot risinājumus. Vēl Evija pastāstīja par pasākumu „Kaimiņu svētki”, kuru mērķis ir veicināt iedzīvotāju savstarpējo saliedētību un sadarbību, jo bieži cilvēki, kuri dzīvo vienā mājā, nav savā starpā pazīstami.

Cēsis ir arī viena no pašvaldībām, kas ir izveidojusi pilsētas aplikāciju mobilajiem telefoniem, kuras mērķis ir iedzīvotāju ērtāka un ātrāka saziņa ar pašvaldību. Šī aplikācija tiek izmantota, lai tiktu ziņots par dažādiem atgadījumiem vai avārijas situācijām pilsētā, kā arī uzmanības pievēršanai, piemēram, par nolūzušu koku vai bedri uz ceļa.

 

 

Pasākuma otrajā daļā notika diskusija, kurā bija aicināti iesaistīties gan pašvaldību pārstāvji, gan iedzīvotāji, biedrību un nodibinājumu pārstāvji. Galvenie diskusijas jautājumi ietvēra Kuldīgas novada kopienu fonda un Kuldīgas NVO nama un sabiedriskā centra izveides nepieciešamību, Kuldīgas iedzīvotāju iesaisti Kuldīgas novada pašvaldības darbā.  Diskusijas sākumā dalībnieki sadalījās divās grupās. Viena grupa vairāk runāja par NVO nama/sabiedrības resursu centra konceptu, turpretī otra grupa iedziļinājās kopienu fonda jautājumā. Pēcāk abas grupas apvienojās plašākā diskusijā, dalījās ar jau pārrunāto un izteica komentārus. Arī pieredzes devēji aktīvi iesaistījās diskusijā, lai precizētu neskaidros jautājumus.

Diskusijas laikā tika izteiktas domas un idejas, kuras būtu noderīgi realizēt veiksmīgai novada attīstībai. Aktīva saruna izvērtās par Kuldīgas telefona aplikācijas izveidi un nepieciešamību. Domas par tās lietderīgumu joprojām dalās. Diskusijas dalībnieki izteica vēlmi, lai aplikācijas darbība būtu pielāgota lietotāja vajadzībām, lai tās lietošana būtu lietderīga un ērta.

Viens no diskusijas secinājumiem bija Kuldīgas novada iedzīvotāju foruma (satikšanās pasākuma komunikācijai) nepieciešamība, kura laikā tiktu apspriesti jautājumi par Kuldīgas novada fonda izveides vajadzību un iespējām, telpu pieejamību NVO un aktīvajiem iedzīvotājiem, Kuldīgas aplikācijas saturs, kā arī citi ar iedzīvotāju iniciatīvām un iesaisti saistīti jautājumi, kuriem nepieciešami vairāku iedzīvotāju viedokļi.

Paldies visiem dalībniekiem, viesiem no citām pašvaldībām un NVO, kuri dalījās pieredzē, un Kuldīgas novada pašvaldībai par sadarbību pasākuma tapšanā!

 

Informāciju sagatavoja
Elīna Immere
Kurzemes NVO centrs
Tālr. 27111252, elina@kurzemesnvo.lv
www.kurzemesnvo.lv

 

 

 

 

 

Pasākuma norisi finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, kā arī Kuldīgas novada Dome.