“PEACE PLEASE” – miera kultūru veicinoša spēle

Demokrātija ir viena no miera kultūras jomām jeb dimensijām, kurai arvien tiek pievērsta pastiprināta uzmanība pasaules mērogā. Miera kultūra sastāv no astoņām būtiskām dimensijām, kas caurstrāvo mūsu tik piepildīto un steidzīgo ikdienu. Ja vien katrs no mums
vienmēr rīkotos saskaņā ar miera kultūru, tad pasaule būtu krietni labāka un gaišāka. Arī UNESCO jau kopš 1945. gada strādā pie miera kultūras veicināšanas pasaulē, īstenojot dažādus pasākumus un aktivitātes par miera kultūru. Arī mēs, piecas starptautiskas
organizācijas, trīs gadus domājām par miera kultūru un kā to varam veicināt savās darba vietās. Tāpēc radījām jautru galda spēli darba organizācijām, kas vienkāršā veidā rosina domāt par miera kultūru un tās esamību mūsu ikdienā.

Ko darīsim?
Spēlēsi izcilu, demokrātisku spēli “Peace please”, kas tapusi Erasmus+pieaugušo izglītības projekta “Changing the Game: developing a Culture of Peace in Organisations ” ietvarā.

Kāpēc spēlēt?
Tu noteikti esi savā organizācijā sastapies ar kādu nepatīkamu situāciju, konfliktiem, sarežģītu lēmumu pieņemšanu, nevienlīdzību vai citām līdzīgām problēmām, kuras nereti
netiek risinātas, domājot par pašu galveno – cilvēku. Spēle “Peace please” ir viegls un rotaļīgs veids, kā runāt un domāt par sarežģītām un ne vienmēr patīkamām situācijām, lai uzlabotu kolektīva savstarpējo mijiedarbību un kopā ar to darba produktivitāti.

Kā spēlēsim?
3 līdz 6 cilvēku kompānijā, apmēram, 30 minūšu laikā izspēlēsi vairākus ar darba vidi saistītus izaicinājumus, kurus Tev būs iespēja risināt, izmantojot cilvēka dabai raksturīgas darbības, tai skaitā, panikot. Pieņemot individuālus un kolektīvus lēmumus, galvenais
uzdevums ir pārvarēt 3 dažādus izaicinājumus un uzvarēt spēli ne vienam otru.