Par projektu

   Viena no spēcīgākajām organizācijām Kurzemē, kuras mērķis ir stiprināt un attīstīt pilsonisko sabiedrību novadā un Latvijā – Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs (ZKNVOAC), Eiropas Sociālā fonda ietvaros 2012. gadā īsteno projektu “Mēs Kurzemei”, lai veicināt sociālā dialoga attīstību un sociālās partnerības veidošanos Kurzemes plānošanas reģionā, nostiprinot Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kā līdzvērtīga partnera pozīciju lēmumu pieņemšanas procesā Kurzemes reģionā.


Projekts norisinās no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. oktobrim un tā ietvaros ir paredzētas šādas galvenās aktivitātes:

  • Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kā Kurzemes NVO resursu centra attīstības stratēģijas 2013-2017. izstrāde 
  • 60 stundu mācību programmas izstrāde un mācību kursa nodrošinājums 20 Kurzemes NVO līderiem.
  • Izbraukuma semināri par līdzdalības un sadarbības jautājumiem dažādos Kurzemes novados.   
  • Ārvalstu prakses izpēte Dānijā un sagatavots, izplatīts pieredzes apskats par to         
  • Konference „Sociālās partnerības veidošana Kurzemē” ar 70 pārstāvjiem no NVO, pašvaldībām, Kurzemes plānošanas reģiona.

 

Projekts “Mēs Kurzemei” tiek īstenots  Valsts kancelejas sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu administrētajā apakšaktivitātē “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitāte stiprināšana” Nr.1.5.2.2.2. ietvaros. Ar 92,07% to finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 7,93% līdzfinansē Talsu novada dome. Projektu vada Inese Siliņa