NVO informatīvā diena par finansējuma iespējām 2015.gadā

augsina2

Aicinām uzzināt par šībrīža aktualitātēm NVO sektoram finansu piesaistē 2015.gadā, kā arī par ES fondu iespējām 2014-2020 plānošanas periodā! 

Pieteikšanās: http://ej.uz/NVO_info

Darba kārtība ŠEIT vai lasi tālāk  –>

Darba kārtība

 • ES Struktūrfondu iespējas NVO jaunajā periodā 2014-2020 gadam
  Inguna Balcere, KPR ES Struktūrfondu informācijas centra konsultante
 • LEADER pieejas finansējums iedzīvotāju iniciatīvām 2014-2020 gadam
  Antra Jaunskalže, Talsu rajona partnerības vadītāja
 • Sabiedrības integrācijas fondā pieejamais finansējums 2015.gadā
  Inese Siliņa, Kurzemes NVO atbalsta centra direktore
 • Kultūras ministrijas finansējums Kurzemes NVO pilsoniskajai sabiedrībai un mazākumtautību organizācijām
  Inese Siliņa, Kurzemes NVO atbalsta centra direktore
 • Citas NVO finansu iespējas (citi valsts budžeta līdzekļi, ES programmas,
  privātie fondi, u.c.)

  Inese Siliņa, Kurzemes NVO atbalsta centra direktore

 

Projekta „Kurzemes NVO 2013-2015” (nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/018/1/K/006/2015) aktivitāte Nr. 2.2. Darbs ar NVO.
Projektu finanisāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu „NVO fonds” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

sif-kras-eez