Sagatavots pārskats par Kurzemes reģiona pašvaldību praksēm pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai 2019.gadā

Biedrība “Kurzemes NVO centrs” sagatavojusi pārskatu par Kurzemes reģiona pašvaldību praksēm pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai 2019.gadā. Pārskats satur informāciju par visām 20 Kurzemes pašvaldībām šādos aspektos – projektu konkursu esamība no pašvaldības budžeta līdzekļiem, to galvenie raksturlielumi biedrību un nodibinājumu (NVO) darbības atbalstam,  aktīvo NVO skaits pašvaldībā un tā attiecība pret iedzīvotāju skaitu, „sabiedrības līdzdalības” sadaļas esamība pašvaldības mājas lapā, tās saturs, kā arī kopējā publiski pieejamā informācija par pašvaldībā esošajām aktīvajām biedrībām/nodibinājumiem.

Kopumā Kurzemē 2019.gadā tādi projektu konkursi no pašvaldības budžeta, kuros ar savām iniciatīvām var piedalīties arī biedrības un nodibinājumi, ir izsludināti 17 pašvaldībās no 20. Projektu konkursi nav tikai Durbes, Mērsraga un Rojas novados. Dažās pašvaldībās ir izsludināti pat vairāki projektu konkursi, kuri domāti biedrību/nodibinājumu atbalstam, bet parasti tas ir dēļ mēģinājuma nodalīt dažādu jomu NVO darbību: Kuldīgas novadā un Ventspils pilsētā ir pat 4 projektu konkursi, Brocēnu novadā un Liepājas pilsētā 3 konkursi, savukārt Alsungas novadā un Saldus novadā  pa 2 konkursiem. Pārējās pašvaldībās katru gadu tiek sludināts viens projektu konkurss ar vienu vai vairākiem atbalstāmo aktivitāšu virzieniem. Kopumā Kurzemes reģionā 2019.gadā ir izsludināti 29 projektu konkursi NVO darba atbalstam no pašvaldību budžeta līdzekļiem.

Pārskata sagatavošanai izmantoto datu analīzē varēja redzēt saistību, ka pašvaldībās, kurās ir augstākais reģistrēto NVO skaits, ir arī Kurzemes reģionā salīdzinoši lielākais atbalsts biedrību un nodibinājumu darbībai. Dažās pašvaldībās ir pat vairāki projektu konkursi.

Aicinām iepazīties ar pārskatu “Kurzemes reģiona pašvaldību prakses pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai 2019.gadā“.

 

Pārskats ir  sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.