NVA izsludina atklātu projektu konkursu sociālo pakalpojumu īstenošanai

Lai Latvijā attīstītu cilvēka dzīvesvietai pietuvinātus sociālos pakalpojumus, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina pašvaldības, pašvaldību institūcijas, valsts pārvaldes iestādes, sabiedriskās organizācijas un uzņēmumus no šī gada 1.jūnija līdz 11.jūlija plkst. 14.00 iesniegt projektus Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu saņemšanai. Apstiprināto projektu īstenotājiem nebūs jāiegulda līdzfinansējums, jo projekta īstenošanas izmaksas 100% apmērā segs ESF atbalsts.

 

Ar ESF atbalstu aktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros ir iespēja izstrādāt, pilnveidot un ieviest sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus iespējami tuvu cilvēka dzīvesvietai. Tie ir sociālie pakalpojumi, kas pietuvināti ģimenes videi – dienas centri, mobilo brigāžu un aprūpes mājās pakalpojumi, grupu dzīvokļi, patversmes, krīzes centri, specializētās darbnīcas u.tml.   

Projektos ieplānotajiem sociālajiem pakalpojumiem jāsekmē dzīves kvalitāte dažādām sociāli neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām – cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, daudzbērnu un nepilnajām ģimenēm, bērnu ar invaliditāti vecākiem un slimu ģimenes locekļu aprūpētājiem, pensijas vecuma cilvēkiem, bezpajumtniekiem, no vardarbības cietušām personām, no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām u.c.

Projektu iesniedzējiem jāņem vērā, ka NVA izsludinātajā atklātajā projektu konkursā var piedalīties institūcijas, kas plānoto pakalpojumu ir reģistrējušas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Turklāt interesentiem projekti jāsagatavo, pamatojoties uz reģionālajām sociālo pakalpojumu attīstības programmām, kurās paredzēta konkrētā reģiona iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu attīstība.

Kopumā projektu īstenošanai ir pieejami  5 618 221 latu. Katram plānošanas reģionam ir piešķirts noteikts finansējuma apjoms jeb kvota: Rīgas plānošanas reģionam – 1 838 843,73 latu, Latgalei – 1 376 464,15 latu, Zemgalei – 930 939,22 latu, Kurzemei – 790 483,69 latu un Vidzemei – 681 490,21 latu.

Viena projekta īstenošanai var piešķirt finansējumu ne vairāk kā 100 000 latu apmērā.