NVA aicina jauniešus un NVO pieteikties nodarbinātības pasākumā “Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāk īstenot jaunu nodarbinātības pasākumu bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”.


Pasākuma mērķis: veicināt jauniešu bezdarbnieku bezatlīdzības darbību sabiedrības labā, piedaloties brīvprātīgajā darbā biedrībās vai nodibinājumos. Jebkura Latvijā reģistrēta biedrība un nodibinājums ir aicināti aktīvi pieteikties šim pasākumam.

 

 

Viena brīvprātīgā darba veicēja nodarbinātības ilgums – no 1 līdz 6 mēnešiem. Jaunietis bezdarbnieks par brīvprātīgo darbu ik mēnesi saņems stipendiju 40 latu apmērā, invalīdi –  60 lati. Brīvprātīgais darbs jaunietim būs jāveic 5 dienas nedēļā, bet jāstrādā ne mazāk 4 stundas un ne vairāk par 8 stundām dienām.

Brīvprātīgā darba mērķa grupa:

  • jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri ir reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki un kuri
    • izteikuši vēlmi dalībai Brīvprātīgā darbā un tā reģistrēta informācijas sistēmā;
    • atrodas NVA filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts pasākums;
    • atbilst biedrības vai nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību.

Jauniešu brīvprātīgā darba vietas jāpiesaka tajā NVA filiālē, kuras teritorijā biedrība vai nodibinājums darbojas un jānoslēdz līgums. Konkrētā biedrība vai nodibinājums noteiks savas vēlmes, ar kādu līdzšinējo darba pieredzi un izglītību jābūt jaunietim, lai to pie sevis iesaistītu brīvprātīgā darba veikšanā.  Attiecīgi tālāk līgumu ar norīkoto bezdarbnieku slēgs biedrība vai nodibinājums. Viena brīvprātīgā darba veicēja nodarbinātības ilgums – no viena līdz 6 mēnešiem. Pasākumā jaunieši bezdarbnieki varēs iesaistīties arī atkārtoti, taču ne ātrāk kā gada laikā pēc iepriekšējās dalības.

 

NVA reģistrētie bezdarbnieki jaunieši tiek aicināti pieteikties dalībai pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” jebkurā no 28 NVA filiālēm visā Latvijā. Jaunietim bezdarbniekam personīgi jāierodas savā NVA filiālē, jāaizpilda pieteikums un jāsaņem norīkojums brīvprātīgā darba veikšanai konkrētā biedrībā vai nodibinājumā.

Lai arī brīvprātīgā darba veicēji visbiežāk nesaņem atalgojumu naudas izteiksmē, bet gan gandarījumu un prieku par savu paveikto darbu, NVA nodrošinās zināmu atbalstu – jaunietis bezdarbnieks par brīvprātīgo darbu ik mēnesi saņems stipendiju 40 latu apmērā. Savukārt tiem pasākuma dalībniekiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, stipendija būs 60 lati. Arī nodibinājums un biedrība, kurā tiek veikts brīvprātīgais darbs var segt brīvprātīgajam izdevumus, kas radušies darba izpildes gaitā, piemēram, kancelejas preces, telefonsarunas, transporta biļešu izdevumus utml.

Sīkāka informācija atrodama NVA mājas lapas (www.nva.gov.lv) sadaļā “Bezdarbniekiem” un “Darba devējiem.”