Notikusi tikšanās ar dr.paed. Ingrīdu Muraškovsku par NVO iespējām izglītībā

11ok 1

11.oktobrī Saldus Kapelleru namā pulcējās ap 20 interesentu no Saldus, Brocēniem, Aizputes un pat Liepājas, lai tiktos ar Kurzemes plānošanas reģiona izglītības eksperti, dr.paed. Ingrīdu Muraškovsku un uzzinātu par biedrību un nodibinājumu iespējām Latvijas pieaugušo izglītības jomā.

I.Muraškovska skaidroja kopējo Latvijas pieaugušo izglītības politiku, procesus un biedrību/nodibinājumu lomu un vietu tajos. Tika sniegta informācija, kā Latvijā tiek iedalītas pieaugušo izglītības programmas un kā ar savu piedāvājumu vai pat ikdienas darbu šajā piedāvājumā var iesaistīties biedrības un nodibinājumi

Tikšanās laikā tika skaidrots, kas ir formālā un kas neformālā izglītība, kā arī pieminēta līdz šim mazāk zināmās – informālās – izglītības loma cilvēka attīstībā. Atbildot uz klātesošo jautājumiem, vairakkārt tika skaidrots, ka neformālā izglītība nebūt nav tikai netradicionālas mācību metodes bet teju jebkurš izglītojošs process, kuru organizē jebkura organizācija un kuram ir struktūra, programma, u.tml. Tāpat tika gūta pārliecība, ka arī biedrība vai nodibinājums var reģistrēties kā izglītības iestāde un sagatavot savus neformālās izglītības kursus/mācības, par to apguvi izsniegt apliecību un tās piedāvāt jebkuram interesentam un iestādēm, tai skaitā, pat piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras izsludinātajos iepirkumos. Tāpat tika pārrunātas būtiskākās finansējuma piesaistes iespējas biedrībai, sniedzot izglītības pakalpojumus, kā arī līdzdalības iespējas izglītības projektos.

Kurzemes NVO centrs pateicas dr.paed. Ingrīdai Muraškovskai par atsaucību biedrību un nodibinājumu pārstāvju izglītošanā!

SIF vnk

Biedrības “Kurzemes NVO centrs” darbu atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.