Notikusi Kurzemes NVO un pašvaldību pieredzes un iedvesmas tikšanās

03.12.2015. Kurzemes NVO atbalsta centrs Kuldīgā pulcināja Kurzemes biedrības un pašvaldības, lai kopīgi iepazītos ar 2015. gada Kurzemes NVO aktuālajiem statistikas datiem, prezentētu daļu no šobrīd notiekošo Kurzemes NVO aptauju rezultātiem, kā arī dotu iespēju iedvesmoties no labajiem pašvaldību un NVO darba piemēriem.

DSC 1528 1024x696

Tikšanās noritēja mājīgajās Kuldīgas Mākslas nama telpās jau tuvojošo Ziemassvētku noskaņā pulcējot 50 dalībniekus – gan biedrību, gan pašvaldību pārstāvjus no 14 novadiem: Aizkraukles, Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Kuldīgas, Liepājas, Nīcas, Priekules, Rojas, Saldus, Talsu, Ventspils novada un Ventspils pilsētas! 

Pieredzes stāstus par darbu ar saviem aktīvajiem iedzīvotājiem sniedza Kuldīgas, Brocēnu, Nīcas un arī Aizkraukles pašvaldības. Savukārt iedrošināt darboties un sadarboties kopīgu mērķu sasniegšanai, mudināja Ventspils Jauniešu dome, mākslu attīstības biedrība “Ilizanna” un Ģimeņu un bērnu atbalsta centrs “Brīnumiņš”.

5vjd

Visas sniegtās pieredzes un stāsti bija iedvesmojoši un pamācoši, taču īpaši gribētos izcelt viesus no Zemgales – Aizkraukles novada pašvaldību – kuras novadā esošā biedrību aktivitāte ir apbrīnojama – reti kurā pašvaldībā ir tik daudz dažādu novada līmeņa pasākumu, kurus īsteno biedrības. Kā varējām secināt – jo atvērtāka ir pašvaldības vadība iedzīvotāju idejām, pat ja tās sākotnēji šķiet mazas un ir pat bažas, kā tad tās spēs attīstīties, tomēr ilgtermiņā šāda attieksme satuvina: iedzīvotāji nebaidās doties uz pašvaldību, runāt, paust idejas, lūgt atbalstu un visi kopā rada tik daudz svētku un pasākumu!

4aizkraukle

Arī mūsu pašu Kurzemes pusē arvien aktīvāk un ņiprāk  sabiedrības virzienā strādā mazā Brocēnu novada pašvaldību – savu pieredzi darbam ar iedzīvotāju iesaisti, sniedza attīstības nodaļas meitenes Ilze Barone un Ginta Andersone. Viņās klausoties dažbrīd šķita, ka runā nevis pašvaldības pārstāves, bet nevalstiskā sektora pārliecinātas aktīvistes – tik daudz mērķtiecīgu rīcību, lai nojauktu robežas starp pašvaldību un sabiedrību un mudinātu cilvēkiem būt aktīviem. Piemēram, neformāls pikniks pie ezera, lai plānotu teritoriju! 

2kopa

Savukārt Kuldīgas pašvaldība varēja lepoties ar savām, citiem vēl neierastajām sadarbības formām ar iedzīvotājiem, piemēram, senioru padomi, kurā darbojas dažādu novadā esošo senioru organizāciju pārstāvji un iesaka jaunus veidus, kā pašvaldība var atbalstīt un uzlabot savu senioru ikdienu. No Nīcas pašvaldības varēja mācīties, kā neformāli saaicināt kopā sava novada biedrības un interešu kopas, lai radītu piederības sajūtu novadam un izceltu organizāciju veiktā darba nozīmīgumu!

3nica

Uzklausot visus pieredzes stāstus, var dzirdēt vienas un tās pašas  kopīgās lietas, kas, acīmredzot, palīdz aktivizēt iedzīvotājus novados, tuvināt pašvaldības darbinieku un iedzīvotāju ikdienu:

  • pašvaldības izpildvarā ir NVO atbalsta persona, kura uzklausa un palīdz sava novada NVO, saprot kas ir NVO un spēj palīdzēt to ideju tālākajā virzībā pašvaldībā un, galvenais, ir ieinteresēta iedzīvotāju atbalstā un aktivizēšanā.
  • pašvaldībā ir projektu konkurss, kurā finansējumu savu ideju, pasākumu īstenošanai var saņemt biedrības un/vai interešu grupas gan materiālu, gan nemateriālu vērtību radīšanai.

 

Visu konferences dalībnieku uzstāšanos prezentacijas var aplūkot vai lejupielādēt šeit:http://www.slideshare.net/kurzemesnvo

Visas fotogrāfijas pieejamas šeit: https://failiem.lv/u/apy3ur2u

Konferences norisi atbalsta Kuldīgas novada pašvaldība. Konference tiek organizēta projekta „Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Konferences norisi atbalsta Kuldīgas novada pašvaldība. www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org

EEZlogo Kuldiga

 

Inese Siliņa,
Kurzemes NVO atbalsta centra priekšsēdētāja
Tel.29811722, inese@kurzemesnvo.lv