Gaidāms romu kopienas spēcināšanas pasākums

Šī gada 2. aprīlī Sabilē notiks romu kopienas spēcināšanas pasākums Kurzemē “Pieredze. Iespējas. Sadarbība”.

Semināra mērķis: veicināt Latvijas romu kopienas līdzdalību dažādās aktivitātēs un popularizēt romu pārstāvju sasniegumus kultūras, pilsoniskās sabiedrības un citās jomās.

Pasākuma norise: 02.04. 2024. plkst. 11.30 – 17.00, Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs, Strautu iela 4, Sabile.

Pasākuma laikā varēs uzzināt par plānotajiem pasākumiem romu kopienas iekļaušanai, ko prezentēs Kultūras ministrijas pārstāvis.

Sabiedrības integrācijas biedrības “Alternativas” pārstāves Aksana Kleina un Oksana Putraševica dalīsies pieredzē par romu kopienas iesaisti Sabiles kultūrvides veidošanā.

Inga Keirāne, programmas ,,Proti un Dari!” Jūrmalas pilsētas koordinatore un Sandra Jukņēviča stāstīs par romu jaunietēm uzņēmējdarbībā. 

Romu mediatore, biedrības “Sāre khetene” valdes priekšsēdētāja Malda Avramenko, runās par

izglītību un tās nozīmi romu iekļaušanās veicināšanā.

Jaunietis Orents Šaškovs un biedrības “Trepes” valdes locekle Ramona Liepiņa stāstīs par  starptautisku projektu pieredzi un iespējām romu jauniešiem.

Pasākuma noslēgumā paradzētas apaļā galda diskusijas:

  • “Praktiski padomi un idejas, kā stiprināt romu kopienas pārstāvju iesaisti izglītībā” vadīs Malda Avramenko, biedrības “Sāre khetene”;
  • “Romu jauniešu iesaiste neformālajā izglītībā. Ar ko sākt?” vadīs Orents Šaškovs un Ramona Liepiņa, biedrība “Trepes”;
  • “Kādas ir atbalsta iespējas  mazākumtautību biedrībām Kurzemes reģionā?” vadīs Juta Reķele, biedrības “Kurzemes NVO centrs” projektu koordinatore.

Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības programmas „Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” projekta „Latvijas romu platforma VII” ietvaros.
Līdzfinansē Eiropas Savienība. Par pasākuma saturu un izteiktajiem viedokļiem atbild tās autors(-i) un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne Eiropas Komisija nevar būt atbildīgas par tiem.

Papildus informācijai: Juta Reķele tel. 22161423,  juta@kurzemesnvo.lv