Noticis pirmais Dundagas novada NVO forums!

DundagasNVOforums220. jūnijā Dundagas Mazās skolas zālē notika pirmais Dundagas novada NVO forums 2015, ko organizēja Dundagas novada atbalsta biedrība sadarbībā ar Kurzemes NVO atbalsta centru, pavisam kopā pulcējot piecpadsmit dažādas novada nevalstiskās organizācijas un to pārstāvjus no Dundagas, Kolkas, Mazirbes, Sīkraga un Vīdales.

Tikšanās mērķis bija savstarpēji iepazīties jau esošajām novada organizācijām, apmainīties kontaktiem, izzināt novada Attīstības programmas noteiktos rīcības virzienus un radīt idejas, kā ar savu organizāciju darbu, sadarbībā ar vietējo pašvaldību, palīdzēt sasniegt novada mērķus.

To, ka nevalstiskā sektora darbība veic nozīmīgu darbu vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā un to darbība ir novada attīstībai būtiska, savā uzrunā uzsvēra arī Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns.

NVO foruma viesi – pašvaldību pārstāvji no Brocēniem, Nīcas un Pāvilostas dalījās pieredzē ar labās prakses piemēriem darbā ar nevalstiskajām organizācijām un tā noteikti bija dienas gaidītākā daļa, jo biedrību pārstāvji uzzināja, kā projektus realizē citos novados, kādi atbalsta mehānismi tiek piedāvāti biedrību darbības kapacitātes stiprināšanai un, kā tiek veicināta organizāciju sadarbība ar vietējo pašvaldību.

DSC_1213

Dienas otrajā daļā Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns iepazīstināja klātesošos ar Dundagas novada Attīstības programmu, pastāstot par to sīkāk, kas ir šis dokuments, kāpēc tas nepieciešams un kā tas ticis izveidots.

Savukārt Dundagas novada atbalsta biedrības vadītājas Tamāra Kaudzes sagatavotā prezentācija par Dundagas novada Attīstības programmas noteiktajām rīcībām prioritārā kārtībā izraisīja lielu klātesošo uzmanību, veicinot biedrības aktīvi iesaistīties diskusijās un pārrunāt prezentācijā redzēto.

DSC_1232

Liels paldies jāsaka Kurzemes NVO atbalsta centra direktorei Inesei Siliņai, kura atbalstīja foruma organizēšanas ideju, kā arī palīdzēja un piedalījās foruma īstenošanā.

Pēc spraigu domu apmaiņas un aktīvām sarunām foruma noslēguma daļā, šķiet, katrs pārdomāja forumā redzēto un dzirdēto. Ir jāsaprot, ka vienīgi no katra paša ir atkarīgs, kā iesaistīsimies un veicināsim savstarpēju sadarbību nākotnē, kādas pozitīvas pārmaiņas gribēsim redzēt sev apkārt, kā stiprināsim sadarbību ar vietējo pašvaldību un, kā kopīgi realizēsim izvirzītos mērķus. Tā būtu jādomā ne tikai nevalstiskā sektora pārstāvjiem, bet gan katram novada iedzīvotājam. Jo lielāki mērķi tiks izvirzīti, jo vairāk aktivitāšu īstenošanā iesaistīsies vietējā sabiedrība. Atziņu papildina arī vairākkārt NVO foruma viesu sacītais – novada lielākā vērtība ir tās iedzīvotāji.

DSC_1234

Lai mūsu iedvesma, aizrautība un spēja īstenot labas idejas ir milzīgs spēks aktīvai pilsoniskās sabiedrības līdzdalībai nākotnē!

Vairāk foto no pasākuma skati ŠEIT.

 

Dundagas novada NVO foruma norise tiek īstenota projekta „Kurzemes NVO 2013-2015” ietvaros. Projektu finanisāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu „NVO fonds” finansē EEZ fina nšu instruments un Latvijas valsts.

sif-kras-eez

Tamāra Kaudze
Dundagas novada atbalsta biedrība