Noslēgusies pieteikšanās Kurzemes NVO līderu mācībām

Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs paziņo, ka ir noslēgusies pieteikšanās Kurzemes NVO līderu bezmaksas mācībām, uz kurām bija aicināti pieteikties visi Kurzemes NVO aktīvisti. Mācīties vēlmi izteikuši 30 NVO pārstāvji, kuru darbība pārklāj 18 no kopējiem 20 Kurzemes novadiem. Apstiprinātie dalībnieki tiks paziņoti līdz 20. aprīlim.


Kopumā mācībām ir pieteikusies 31 persona, pārstāvot 30 Kurzemes organizācijas no teju visiem Kurzemes novadiem (izņemot Alsungas un Kuldīgas novadus). Tā kā mācības notiks Talsos, tad lielākā aktivitāte ir bijusi no Ziemeļkurzemes organizāciju pārstāvjiem, taču ļoti aktīvas, ņemot vērā attālumu no plānotās mācību vietas, izrādījušas arī Liepājas un Saldus puses organizācijas.

 

No Talsu novada pieteikušās 12 personas, no Saldus un Brocēnu novadiem kopā 6 personas, no Ventspils novada un pilsētas kopā 3 personas. Savukārt no Kurzemes otras reģionālās pilsētas – Liepājas un tās tuvumā esošajiem novadiem pieteikušās 5 personas. Pa 2 personām pieteikušās organizācijās gan no Dundagas, gan Rojas novadiem un viena persona no Skrundas novada.

 

Bezmaksas mācības notiek projekta „Mēs Kurzemei” ietvaros 10 nodarbību veidā. Katram dalībniekam jāapmeklē visas mācību kursa nodarbības, tādējādi veicinot savu personisko izaugsmi, spēju līdzdarboties un attīstīt sociālo dialogu savā kopienā. Mācību grupā var būt 20 dalībnieki, kuri tiks izvēlēti pēc to motivācijas un iespējas iegūtās zināšanas nodot tālāk jeb multiplikatīvā efekta.  Līdz 20. aprīlim tiks paziņoti apstiprinātie dalībnieki.

 

Projektu „Mēs Kurzemei” īsteno Ziemeļkurzemes NVO atblasta centrs ar 92,07% Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu un 7,93% Talsu novada domes finansējumu. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.