Realizētas lieliskas “Līderu akadēmijas” dalībnieku iniciatīvas

Pavasarī Līderu akadēmijas dalībnieki no 6 pilsētām un apkārtnes:  Ventspils, Liepājas, Kuldīgas, Valdemārpils, Tukuma, Saldus, uzsāka iniciatīvas plānošanu. Katrā vietā tika īstenota kāda sabiedrībai nozīmīga iniciatīva, kuru realizējot, organizatori varēja pielietot “Līderu akadēmijā” apgūtās prasmes un zināšanas.

Kopumā notika 12 pasākumi. Dažās vietās tie bija vienreizēji pasākumi, bet citās notika pasākumu cikls.

Ja atskatāmies kalendārā, tad iniciatīvu īstenošanu atklāja Ventspils grupa, kas organizēja galda spēļu vakarus, kas reizi mēnesī notika 3 mēnešus pēc kārtas.

Tie bija apmeklēti un ventspilniekiem tīkami vakari. Izveidojās sadarbība ar vietējiem ēdināšanas uzņēmumiem, kuri savās telpās uzņēma spēlētājus. Pasākumi, iespējams, turpināsies turpmāk.

Spēļu vakaru organizatori izvēlējās šo aktivitāti, jo redzēja, ka tie var būt veids kā savest kopā dažādus cilvēkus, dot iespēju dibināt kontaktus un kopīgus nākotnes plānus.

Viens no vērienīgākajiem pasākumiem notika Valdemārpilī – “Krišjāņa Valdemāra ielas svētki”, kur tika iesaistīti ielas iedzīvotāji, kultūras darbinieki, skolas un citi. Plaši apmeklēts un izdevies pasākums. Svētki bija labs veids, kā satuvināt iedzīvotājus, celt vietējo pašapziņu un stiprināt komunikāciju un sadarbību starp dažādām iesaistītajām pusēm.

Un otro reizi Valdemārpils grupa iniciatīvas aktivitātes tika realizētas  “Valdemārpils pludmales svētku” ietvaros, kur iesaistījās  jaunieši. Jaunieši palīdzēja svētku norisē kā brīvprātīgie un vadīja aktivitātes bērniem.

Kad jau laiciņš griezās uz vasaras pusi, Liepājas grupa organizēja “NVO tīklošanās pārgājienu”, kura mērķis bija veicināt nevalstisko organizāciju sadarbību un kopīgu ideju radīšanu. Pārgājienam pievienojās arī jauniešu organizācijas jauniešu multimediju studija “Frekvence” aktīvisti un kā tradīciju  pārgājienu organizēšanu turpinās Saldū.

Savukārt Kuldīgas grupas ideja bija izcelt vietējās apkārtnes muižas un iepazīt tuvumā dzīvojošos ļaudis. Veicināt diskusiju par dažādām tēmām un aktualizēt sabiedrībā aktuālus jautājumus, ieraudzīt dažādos viedokļus. Tika organizēti 3 pasākumi ar nosaukumu “Muižas preses klubs”, kas norisinājās Īvandes, Laidu un Ķimales muižās.

Šajos pasākumos notika gan neliela ekskursija pa muižu un tās vēstures iepazīšana, gan saturīgas, cieņpilnas sarunas. Kā arī par godu 4. maijam notika sarunu vakars “Demokrātijas kafejnīca” Kuldīgā.

Spītējot vējam un vēsajam laikam, Saldū notika Starptautiskās Bērnu aizsardzības dienas svinēšana. Pasākums bija paredzēts ģimenēm ar bērniem un atbilstoši visas aktivitātes piemērotas bērniem.

Starp koncertiem, stāstu lasījumiem un radošajām nodarbībām, notika loterija pret ziedojumu. Tas bija veids, kā cilvēki varēja ziedot līdzekļus ukraiņu ģimenēm Saldū. Organizatori izmantoja loteriju, kā metodi. Šādu līdzekļu piesaisti dalībnieki vairāk iepazina “Līderu akadēmijas” nodarbības laikā. Pasākums bija izdevies un ar tā realizāciju tika aktualizēti sabiedrībai svarīgi jautājumi.

Tukumā notika sarunu vakars “Demokrātijas kafejnīca”, kas ir diskusiju rosinošs formāts aizgūts no nodibinājuma “Demokrātijas fonds”. Tā būtība ir veicināt cilvēku sarunāšanos un viedokļu apmaiņu, iepazīšanos, izglītošanos un kopā būšanu.

Lai visas iniciatīvas realizētos, tika organizētas tiešsaistes un klātienes tikšanās ar “Kurzemes NVO centra” valdes priekšsēdētāju Maiju Jankovsku, kura organizatoriem sniedza informatīvu atbalstu un ieteikumus ideju īstenošanas ceļā. Kopumā notika vairāk nekā 12 tikšanās.

Pasākumus kopumā apmeklēja apmēram 500 cilvēki.

Katra iniciatīva ir fiksēta fotomirkļos un kopā ar aprakstiem redzama mājas lapā kurzemesnvo.lv .

Pasākumi atbalstīti ar Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.