Noslēgušās KNVOAC pavasara izbraukuma konsultāciju dienas

Talsi konsŠogad pavasara izbraukuma konsultāciju dienas biedrībām un nodibinājumiem organizējām maijā 5 Kurzemes pilsētās – Aizputē, Dundagā, Grobiņā, Saldū un Talsos. Diemžēl Dundagā nepieteicās neviens interesents, savukārt pārējās 4 pilsētās kopumā sniedzām 23 konsultācijas gan esošām biedrībām, gan arī personām, kas tikai interesējas par biedrības statusu.

Konsultējamo tēmu loks bija ļoti plašs – sākot no biedrības pārvaldes pamata juridiskajiem jautājumiem un beidzot ar finansējuma piesaistes iespējām un grāmatvedības, saimnieciskās darbības aspektiem. Viennozīmīgi secinām, ka liela neskaidrība saistīta ar biedrību saimnieciskās darbības aspektiem  – sākot no mītiem, ka ar to nedrīkst vispār nodarboties, mistiskiem nodokļiem, kas esot jāmaksā un beidzot ar neizpratni, kā saimnieciskā darbība saistās ar sociālo uzņēmējdarbību un tās statusu Latvijā. Turklāt ļoti bieži nepieciešamas konsultācijas par veidiem, kā legāli drīkst izmaksāt atalgojumu par darbu un kā biedrībā operēt ar naudas līdzekļeim (atalgojumu noformēšana, avansa norēķini, degvielas izdevumu kompensācijas/iegādes, u.tml).

Konsultējot aktīvos iedzīvotājus, esam guvuši apliecinājumu par mūsu zināšanu nepieciešamību un lietderību sektoram. Atgādinām, ka bezmaksas konsultācijas iespējams saņemt arī ikdienā, iepriekš ar mums sazinoties – skaties mūsu kontaktus.

Pavasara izbraukuma konsultāciju dienas finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija NVO  atbalsta programmas reģionos ietvaros.