Noslēdzies Sabiedrības integrācijas biedrības “Alternativas” projekts

2016. gada 3. decembrī līdz ar romu kultūras festivālu “Urdenoro” unikālu un radošu un muzikāliem priekšnesumiem noslēdzies Sabiedrības integrācijas biedrības “Alternativas” īstenotais romu projekts “Romu kultūras identitātes saglabāšana un līdzdalība kultūrvides veidošanā caur romu kultūru un aktivitāšu starpniecību”

10. Romu kultūras festivāla “Urdenoro” foto atskats

Projekta rezultātā: izveidota Sabiles romu jaunatnes interešu grupa 4 jauniešu sastāvā ar jaunatnes grupas koordinatoru Ainaru Kleinu, izveidota sadarbības platforma ar romu kultūras centru no Lietuvas (Šauļi) un Rīgas romu biedrību “Latvijas romu jaunatne un draugi”, noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Rīgu, apmeklējot bērnu un jauniešu centru “Altona”, romu mākslas  un vēstures muzeju kā arī piedaloties apaļā galda diskusijās “Romu labā prakse” Latvijas Universitātē, kurā piedalījās  Sabiles romu jaunieši, Sabiles romu jaunatnes atbalsta persona, Rīgas un Lietuvas romu NVO jaunatnes pārstāvji, romu pētnieki un eksperti romu jautājumos, Kultūras ministrijas pārstāvis, projekta sadarbības partneris, projekta koordinators, projekta vadītājs. Diskusijas laikā katrs iepazīstināja ar savu pieredzi jauniešu jomā dažādu vietējo un starptautisku projektu (programmu) īstenošanā, tika diskutēts arī par pilsoniskās līdzdalības iespējām, brīvprātīgo darbu un tamlīdzīgām tēmām, tādējādi sniedzot Sabiles jauniešiem sevis pilnveidošanas iespējas un nākotnes veidošanu caur labās prakses piemēriem. Projekta noslēguma ciklā noorganizēts tradicionālais un ikgadējais nu jau 10. romu kultūras festivāls “Urdenoro” kurā arī šinī gadā piedalījās citu tautību kopienas, papildinot  romu kultūras programmu ar cittautu dziesmām un raksturīgiem deju ritmiem, elementiem un vizuālo tēlu. Uzskatu, ka caur šo projektu bija lielisks atspēriena punkts un iespēja romu jaunatnes interešu grupai savu ieceru īstenošanai turpmākajam darbam jaunatnes jomā un sadarbībai ar partneriem  ne tikai vietējā Kurzemes reģionā un  Latvijā, bet arī ārpus Latvijas robežām romu jaunatnes grupas pilnveidošanai un attīstībai skatuves mākslā, kultūras saglabāšanai un popularizēšanai, un starpkultūru dialogu veicināšanai.

Paldies par sadarbību un dalību ikvienam projekta īstenošanā.

IKbaneris Alternativas