Dundagas bērnu dienas centrs “Mājas”

Darbības teritorija: Dundaga, tuvējā apkaime
Dibināšanas gads: 2005
Reģistrācijas nr: 40008087981
Adrese: Saules iela 8, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Vadītāja: Diāna Siliņa, diana@dundaga.lv, tel. 26129213

Dundagas bērnu dienas centrs atrodas ,,Mazās skolas” telpās. Ņemot vērā Dundagas apkārtnes specifiku – liela daļa bērnu pēc skolas ir spiesti gaidīt sabiedrisko transportu, lai nokļūtu mājās, kas atrodas vairākus kilometrus no Dundagas centra, ļoti svarīgi ir bērnu dienas centra ,,Mājas” pakalpojumi. Tā ir vieta, kur bērniem pēc skolas uzturēties, kamēr vecākiem beidzas darba diena vai ir pienācis sabiedriskais transports.

Dundagas bērnu dienas centrs ,,Mājas” ir droša, radoša, uz kristīgajām pamatvērtībām balstīta vide bērniem no 1. līdz 5. klasei. ,,Mājas” apmeklētājiem ir atvērtas katru darba dienu no plkst. 13.00 līdz 17.30, skolēnu brīvdienās – no plkst. 12.00 līdz plkst. 17.00. Dienā to mēdz apmeklēt ap 40 mazo dundadznieku.

,,Mājas” apvieno ne tikai bērnus, bet arī tās biedrus, daļu no novada aktīvajiem iedzīvotājiem, kuri palīdz centrā ieviest dažādas aktivitātes. Kopš 2016. gada pēc Borisa un Ināras Teterovu fonda atbalstītā un biedrības īstenotā projekta ,,Sasiesim kopā lielus un mazus!” centra paspārnē darbojas Māmiņu klubiņš, kur reizi nedēļā kopā pulcējas jaunās māmiņas.

 

 

 

Rezumējot visas ,,Māju” piedāvātās iespējas bērniem, var teikt arī tā – ,,Mājas” ir vieta, kur:

 • ikkatram justies gaidītam un īpašam;
 • pēc darbdienas skolā atpūsties, dzerot ar draugiem tēju, spēlējoties vai ielienot stūrītī ar spilveniem;
 • iepriecināt sevi un mīļos, brīvi, radoši darbojoties ar papīru, krāsām, akmentiņiem, visu, kas mīt apkārt;
 • apgūt dzīvei noderīgas iemaņas;
 • mācīties draudzēties ar vienaudžiem un uzticēties pieaugušajiem.

Biedrības darbības mērķi:

 • radīt drošu, uz kristīgajām pamatvērtībām balstītu vidi bērniem Dundagā, tā veicinot viņu pozitīvu fizisko un garīgo attīstību;
 • veicināt radošo spēju attīstību bērnos, veidojot dažādas bezmaksas interešu grupas;
 • iesaistīt un atbalstīt ģimenes ar bērniem, rīkojot apmācības un prasmju apguvi, lai paaugstinātu socializācijas līmeni;
 • sniegt atbalstu bērnu pilsoniskās izpratnes veidošanai;
 • pievērst vietējās sabiedrības, valsts un pašvaldības iestāžu uzmanību bērnu problēmām;
 • attīstīt sadarbību ar citām biedrībām, uzņēmējiem, valsts un pašvaldības organizācijām.