2015: Liepājas poļi savai pilsētai

Biedrība „Liepājas poļu sieviešu klubs “Vanda”” 2015. gadā īstenoja mazākumtautību atbalsta jomas projektu “Liepājas poļi savai pilsētai” ar mērķi stiprināt poļu tautības iedzīvotāju nacionālo identitāti un popularizēt poļu kultūras vērtības Liepājā. 

FotorCreated Vanda

Ieskats nozīmīgākajās projekta “Liepājas poļi savai pilsētai” aktivitātēs un to nepieciešamībā:

 1.  Biedrībai ir izveidots savs dziesmu ansamblis „BURSZTYNKI”, tulkojumā “DZINTARIŅI”, kurš darbojas jau devīto gadu un sastāvā ir 10 dalībnieces. Ansamblis ir poļu kultūras popularizētājs Latvijas sabiedrībā, regulāri piedalās dažādu mazākumtautību biedrību dziesmu festivālos un ir kuplinājis Liepājas, kā arī citu Latvijas pilsētu un novadu kultūras dzīvi. Muzikālajam pavadījumam līdz šim izmantoti nomāti mūzikas instrumenti un uzstāšanās vietās ne vienmēr pieejamas klavieres. Kā pirmā projekta aktivitāte bija jauna sintezatora Jamaha iegāde, komplektā ar pedāli, statīvu, somu un fotoaparāta Canon pirkšana.
 2. Ansambļa skatuves tērpi ir iegādāti par dalībnieču personīgajiem līdzekļiem kopš tā dibināšanas un savu laiku ir godam nokalpojuši. Projekta darba grupa (R.Rozentāle, E.Kļujeva, A.Ņikerins) vienojās, ka tērpiem jāsimbolizē Polijas karoga krāsas, kas ir baltā un sarkanā, un vienlaikus labi izskatās uz skatuves.  Speciāli katrai dalībniecei darinātais tērps ir cēlis dāmu pašapziņu, raisījis darboties prieku un vēlmi atkal uzdziedāt Polijā. Par projekta līdzekļiem tika uzšūti 10 skatuves tērpu komplekti.
 3. Biedrības grāmatu fondā ir vairāki tūkstoši liepājnieku saziedotās grāmatas poļu valodā, kuras ir sāktas kolekcionēt no 1873. gada, kad Liepājas Nikolaja ģimnāzijā mācījās Gabriels Narutovičs, kurš vēlāk kļuva par Polijas valsts 1. ievēlēto prezidentu. Krājumā ir daiļliteratūras, vēstures, mākslas grāmatas, kas ir daļa no Liepājas senās kultūras vēstures, ko nepieciešams saglabāt nākamajām paaudzēm. Grāmatu uzskaite bija veikta no 1989. gada ar roku rakstītā kantora grāmatā, turklāt rokraksti ir grūti salasāmi un atšifrējami. Projekta asistente E. Kļujeva kopā ar iesaistīto klostermāsu no Polijas, veica grāmatu šķirošanu un datorizētu uzskaiti. Projekta rezultātā veikta turpat divi tūkstoši grāmatu uzskaite datorversijā 2 variantos, kas ļaus veiksmīgi apmainīties ar informāciju par krājuma vienībām gan Latvijā, gan Polijā.
 4. Viena no galvenajām projekta aktivitātēm norisinājās 2015. gada novembrī pie armijas virsniekam  Marianam Hejmovskim un vēl sešiem apzinātiem poļu izcelsmes liepājniekiem. No 2008. gada Polijā un visā pasaulē uzsāka programmu “Ocalić od zapomnienia…Katyń”, tulkojumā Pasargāt no aizmirstības…Katiņa, kas veltīta 21857 Katiņā noslepkavotajiem Polijas armijas karavīriem un virsniekiem. Piemiņas pasākumā Liepājā piedalījās pilsētas poļu sabiedrības pārstāvji, priesteri, biedrības biedri,  ansamblis „BURSZTYNKI”, kopskaitā ap 40 dalībnieki.
 5. 2016.gada 16.janvārī 16:00 viesnīcas “Promenāde” Hika zālē notika Barikāžu 25. gadadienas atcerei veltīts koncerts. Liepājas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem bija iespēja iepazīties ar mazākumtautību un latviešu biedrību kultūras mantojumu, kā arī ansamblis „BURSZTYNKI” sabiedrībai atrādīja jaunos tērpus un iegādāto mūzikas instrumentu. Koncertā piedalījās apmēram 100 klausītāju un 54 dalībnieki, pārstāvot:
  • mūziķu kopu “LIEPĀJAS TRIO”
  • Baltkrievu kopienu “Mara” ansamblis “PAVĻINKA”
  • Vācu kultūras centra ansambli “ES WAR EINMAL”
  • Liepājas poļu sieviešu vokālais ansambli “BURSZTYNKI”
  • Lietuviešu kultūras biedrības “Rūta” ansambli “SENOLIAI”

Koncerts izvērtās par ļoti emocionālu notikumu, skatoties filmas kadrus, fotogrāfijas un uzklausot cilvēku atmiņu stāstus un liecības.

Mazākumtautību projektā iesaistījās dalībnieki no 7 nacionalitātēm – poļi,  krievi, ukraiņi, baltkrievi, lietuvieši, vācieši un latvieši.

Projekts īstenots no 01.10.2015. līdz 16.01.2016. ar LR Kultūras ministrijas un “Kurzemes NVO atbalsta centra” piešķirto EUR 2949,44 finansējumu.

Projekta vadītāja biedrības „Liepājas poļu sieviešu klubs “Vanda”” valdes priekšsēdētājaRita Rozentāle, tālrunis 26544088, e – pasts: ritite@inbox.lv

Projekta publicitāte mājas lapās: